.

Організація культурно-освітньої діяльності Союзу визволення України на Волині, Холмщині, Підляшші

дипломна робота, 55 сторінок

 Зміст

Вступ
Розділ І. Організація культурно-освітньої діяльності Союзу визволення України на Волині, Холмщині, Підляшші та Поліссі.
Розділ ІІ. Шкільництво на окупованих територіях.
Розділ ІІІ. Співпраця СВУ з Українськими Січовими Стрільцями.
Висновки
Список використаних джерел та літератури
Додатки
Список використаних джерел та літератури

Джерела:

Центральний Державний Історичний архів України м. Львів.

Ф.353. – Українські Січові Стрільці

1.    Оп.1. – Спр. 7. – Арк. 44-52.
2.    Оп.1. – Ед. хр. №215. – Арк. 7-12.
3.    Оп.1. – Спр. 231. – Арк. 23 зв.-25 зв..

Ф.359. – Назарук Осип – громадський діяч

4.    Оп.1. – Спр. 3/3. – Арк. 1-2.
5.    Оп.1. – Спр. 250. – Арк. 4-5.
6.    Оп.1. – Спр. 250. – Арк. 6.

Ф.395. – Бюро культурної допомоги для українського населення окупованих земель, м. Львів (1915-1918).

7.    Оп.1. – Спр. 4. – Арк. 4.
8.    Оп.1. – Спр. 14. – Арк. 100.
9.    Оп.1. – Спр. 15. – Арк. 56-57 зв..

Періодичні видання:

10.     Вісник СВУ. Відень. – 1915. – 21 липня. – Ч. 49-50. – С.125.
11.     Вісник СВУ. Відень. – 1916. - 23 січня. – Ч. 67-68. – С.57, 62.
12.     Вісник СВУ. – Відень. – 1916. – 30 січня. – Ч. 69-70. – С.77.
13.     Вісник СВУ. – Відень. – 1916. – 27 лютого. – Ч. 77-78. – С.140.
14.     Вісник СВУ. – Відень. – 1916. – 26 березня. – Ч. 85-86. – С.208-210, 216.
15.     Вісник СВУ. – Відень. – 1916. – 2 квітня. -  Ч. 87-88. – С.225, 230.
16.     Вісник СВУ. – Відень. – 1916. – 23 квітня. – Ч. 93-94. – С.279.
17.     Вісник СВУ. – Відень. – 1916. – 30 квітня. – Ч. 95-96. – С.295.
18.     Вісник СВУ. – Відень. – 1917. – 10 травня. – Ч. 97. – С.306-307.
19.     Вісник СВУ. – Відень. – 1917. – 12 липня. – Ч. 106-107. – С.441-444.
20.     Вісник СВУ. – Відень. – 1917. – 4 серпня. – Ч. 214. – С.463-464.
21.     Вісник СВУ. – Відень. – 1917. – 26 серпня. – Ч. 165. – С.546-547.
22.     Вісник СВУ. – Відень. – 1917. – 25 листопада. – Ч. 178. – С.757-760. 
23.     Вісник політики, літератури і життя. – Відень, 1918 р. – Ч.27-28. – С.414-416,423.
24.     Вісник політики, літератури і життя. – 1918 р. – №11. – 17 березня. - С.164-165.
25.     Вісник політики. – 1918 р. – №1-2. – С.22-23.Спогади:

26.     Жук А. Як дійшло до заснування Союзу визволення України (Спомини у 20-ліття Союзу) // Календар-альманах «Дніпро» на звичайний 1935 р. – Львів, 1935. – С.103-117.
27.     Куровський В. З початків національної організації Підляшшя (1914-1918)// Над Бугом і Нарвою. – Більськ, 1996. - №4-5. – С.34-45.
28.    Союз визволення України 1914-1918. Відень. Збірник спогадів. – Нью-Йорк, 1979. – 197 с.

Література:

29.    Дорошенко Д. Історія України 1927-1923 рр. Т.1. Доба Центральної Ради. – Нью-Йорк, 1954. – 437 с.
30.     Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле. (1914-1918). – Львів, 1923. – Ч.1. Галицька руїна 1914-1917 рр. – 1923. – 131 с.
31.     Лазарович М. Просвітницька діяльність Січового Стрілецтва серед українського народу в роки Першої світової війни // Визвольний шлях. – Тернопіль, 1998. – С. 20-43.
32.    Мичка В., Стецьків А. Союз Визволення України: погляд з висоти часу // Республіканець. - №1(9). – Львів, 1994. – С.36-38.
33.     Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні ХІХ-ХХ ст.: Навч. посібн. / Малик Я. – Львів, 2001. – 296 с.

34.     Патер І. Союз визволення України: проблеми державності і соборності. – Львів, 2000.
35.     Пастернак Є. Нарис історії Холмщини і Підляшшя (Новітні часи). – Вінніпег; Торонто, 1968. – 465 с.
36.     Прохода В. Союз Визволення України // Самостійна Україна. – Ч.10(200). – Жовтень. – Нью-Йорк, 1965.
37.     Прохода В. Союз Визволення України // Самостійна Україна. – Ч.11-12(201-202), листопад-грудень, 1965.
38.    Троян С. Про що свідчить історія СВУ // Віче. – 2001. - №1. – С.149-154.