.

Органи центральної влади УНР доби центральної ради

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Утворення Центральної Ради 
Розділ ІІ Органи влади УНР доби Центральної Ради 
2.1 Організація центральної влади 
2.2 Організація місцевої та судової влади 
Висновки 
Список використаних джерел та літератури  
Список використаних джерел та літератури


1.    Архіви України. - 1979. - № 5. – 250 с.
2.    Білас І. С. Репресивно-каральна система в Україні 1917 - 1953 рр.: у 2-х т. - К., 1994. – 490 с.
3.    Василенко-Полонська Н. Історія України. - К.: Либідь, 1993. – 415 с.
4.    Громова І. А. До питання про діяльність Тимчасового робітничо-селянського уряду України. // УІЖ. - 1988. - № 4. – 35 с.
5.    Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ ст. - К., 1993. – 381 с.
6.    Жуковський А., Субтельний О.  Нарис історії України: Державне відродження    України (Українська держава 1917-1920 р.р.) Бібліотечка газети "Галичина" № 18, 1996.
7.    Історія держави і права Української РСР (1917 - 1960). – К., 1960. – 211 с.
8.    Історія держави і права Української РСР: У 2-х т. - К., 1967. – 541 с.
9.    Історія України XX ст.. В запитаннях і відповідях. Відповіді на екзаменаційні білети для 11 класів денних і вечірніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів За ред В. Свідерської та ін. - Тернопіль, 1997. - 88 с.
10.    Історія українського війська. Книга в двох частинах. Частина ІІ. Репринтне видання. Д-р Богдан Гнатевич. Видання Івана Тиктора - Львів, 1936 р. - 574 с.
11.    Коляда І.А., Сушко О.О. Зошит з історії України для учнів 10 кл. - К. Магістр - 1995. - 104 с.
12.    Копиленко О.Л. "Сто днів" Центральної Ради - К.: "Україна", 1992. - 204 с.
13.    Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – К.: Україна, 1996. – 349 с.
14.    Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. З історії української державності. – Львів: СВІТ, 1992. – 189 С.
15.    Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – Львів: СВІТ, 1998. – 296 с.
16.    Кульчицький С.В., Курносов Ю.О., Коваль М.В. Історія України: Пробний підручник для 10-11 класів середньої школи. - Частина І. - К. Освіта, 1993. - 255 с.
17.    Музиченко П. Історія держави і права України. – Одесса, 1998. – 387 с.
18.    Панюк Анатолій, Рожик Микола, Історія становлення української державності. - Львів: Центр Європи, 1995. - 218 с.
19.    Романчук О.К. Ультиматум: Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом і Центральною Радою. - К.: Знання, 1990. - Світогляд, № 15.
20.    Субтельний О. Україна. Історія. – К.: Либідь, 1993. – 450 с.
21.    Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Українська Народна Республіка. – Коломия: Вік, 1994. – 154 с.
22.    Удовиченко 0.1. Україна у війні за державність: Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921. - К.: Україна, 1995. - 206 с.
23.    Яневський Д.Б. Українська Центральна Рада: Перші кроки до національної державності (березень - листопад 1917 р.) Академія наук УРСР. Інститут історії. Препринт № 1. – К., 1990. – 28 с.