.

Міжнародна діяльність союзу визволення України 1914-1918 рр

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………3-10
Розділ 1. Створення та початок діяльності Союзу визволення України
1.1. Відозви СВУ та його політична платформа.................................11-21
1.2. Політика Німеччини та Австро-Угорщини щодо діяльності Союзу визволення України.......................................................................22-31
Розділ 2. Дипломатична діяльність в країнах австро-німецького блоку
2.1. Пропаганда українського питання в країнах Четвертного
        союзу...............................................................................................32-45
   2.2. Діяльність СВУ у таборах військовополонених .......................46-52
Розділ 3. Зв’язки Союзу визволення України з країнами Антанти та їх союзниками..................................................................53-69
Висновки…………………………………………………………………70-73
Список використаних джерел та літератури………………………...74-81
Додатки…………………………………………………………………...82-88

Список використаних джерел та літератури:

I. Джерела:

I.1. Неопубліковані:

Центральний Державний Історичний архів України м. Львів.

Ф.309. – Наукове Товариство ім. Т. Шевченка
1.    Оп. 1. – Спр. 2020. – Арк. 160.
Ф.358. – Шептицький Андрій (1887-1918 рр.)
2.    Оп. 2. – Спр. 60. – Арк. 5.
Ф.359. – Назарук Осип – громадський діяч (1883-1940 рр.)
3.    Оп. 1. – Спр. 3/3. – Арк. 1-2.
4.    Оп. 1. – Спр. 250. – Арк. 4-5.
Ф.440. – Загальна Українська Національна Рада, м. Відень
5.    Оп. 1. – Спр. 15. – Арк. 1-4.

I.2. Періодичні видання:
6.    Вістник СВУ. – Відень. – 1914. - № 1 . – 5 жовтня. – С. 2-8.
7.    Вістник СВУ. – Відень. – 1914. – № 5-6. – 31 грудня. – С. 3.
8.    Вістник СВУ. – Відень. – 1915. - № 7-8. – Січень. – С. 17.
9.    Вістник СВУ. – Відень. – 1915. - №9-10. – Лютий. – С. 7-17.
10.    Вістник СВУ. – Відень. – 1915. – Ч. 11-12. – 5 березня. – С. 11-14.
11.    Вістник СВУ. – Відень. – 1915. - № 15-16. – 24 квітня. – С. 9.
12.    Вістник СВУ. – Відень. – 1915. - № 23-24. – 15 серпня. – С. 18-19.
13.    Вістник СВУ. – Відень. – 1915. - № 29-30. – 12 вересня. – С. 19-20.
14.    Вістник СВУ. – Відень. – 1915. - № 33-34. – 26 вересня. – С. 1.
15.    Вістник СВУ. – Відень. – 1916. - №1-2. – 6 січня. – С. 15.
16.    Вістник СВУ. – Відень. – 1916. – Ч. 63-64. – 9 січня. – С. 30-31.
17.    Вістник СВУ. – Відень. – 1916. - № 5-6. – 16 січня. – С. 46-47.
18.    Вістник СВУ. – Відень. – 1916. - №11-12. – 6 лютого. – С. 88.
19.    Вістник СВУ. – Відень. – 1916. – Ч. 75-76. – 20 лютого. – С. 128.
20.    Вістник СВУ. – Відень. – 1916. – Ч. 87-88. – 2 квітня. – 218-219.
21.    Вістник СВУ. – Відень. – 1916. – Ч. 89-90. – 9 квітня. – С. 242-243.
22.    Вістник СВУ. – Відень. – 1916. – Ч . 91-92. – 16 квітня. – С. 252.
23.    Вістник СВУ. – Відень. – 1916. – Ч. 95-96. – 30 квітня. – С. 291-292.
24.    Вістник СВУ. – Відень. – 1916. – Ч. 99. – 21 травня. – С. 341.
25.    Вістник СВУ. – Відень. – 1916. - № 40. – 28 травня. – С. 359.
26.    Вістник СВУ. – Відень. – 1916. - № 21-22. – Червень-липень. – С. 17-18.
27.    Вістник СВУ. – Відень. – 1916. - № 54. – 3 вересня. – С. 572.
28.    Вістник СВУ. – Відень. – 1916. – Ч. 118. – 1 жовтня. – С. 634-635.
29.    Вістник СВУ. – Відень. – 1917. – Ч. 132. – 7 січня. – С. 17-18.
30.    Вістник СВУ. – Відень. – 1917. – Ч. 136. – 4 лютого. – С. 89.
31.    Вістник СВУ. – Відень. – 1917. – 137. – 11 лютого. – С. 110-111.
32.    Вістник СВУ. – Відень. – 1917. – Ч. 149. – 6 травня. – С. 289-304.
33.    Вістник СВУ. – Відень. – 1917. – Ч. 153. – 3 червня. – С. 367-368.
34.    Вістник СВУ. – Відень. – 1917. – Ч. 34 (164). – 19 серпня. – С. 164.
35.    Вістник СВУ. – Відень. – 1917. – Ч. 168. – 16 вересня. – С. 603-604.
36.    Вістник СВУ. –Відень. – 1917. – Ч. 41(171). – 7 жовтня. – С. 654.
37.    Вістник політики, літератури й життя. – Відень. – 1918. – Ч. 1-2 (184). – 11 січня. – С. 17-18.
38.    Вістник політики, літератури й життя. – Відень. – 1918. – Ч. 186. – 20 січня. – С. 36-37.
39.    Вістник політики, літератури й життя. – Відень. – 1918. – 188-189. – 9 лютого. – С. 367.
40.    Вістник політики, літератури й життя . – Відень. – 1918. – Ч. 209. – 30 червня. – С. 293.

I.3. Спогади:
41.    Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле. (1914-1918). – Львів, 1923. – Ч.1. Галицька руїна 1914-1917 рр. – 1923. – 131 с.
42.    Жук А. Як дійшло до заснування Союзу визволення України (Спомини у 20-ліття Союзу) // Календар-альманах „Дніпро” на звичайний 1935 р. – Львів, 1935. – С.103-117.
43.     Назарук О. До історії революційного часу на Україні: українські політичні партії, їх спогади та теорії. – Вінніпег, 1924.
44.    Прохода В. Вплив „Фрайштадської Республіки” і СВУ на українську чинність у старшинських таборах у Березіні та Йозефові // Союз визволення України (1914-1918) у Відні. – Нью-Йорк, 1979. – С. 51-56.
45.     Прохода В. Союз Визволення України // Самостійна Україна. – Нью-Йорк, 1965. – Ч.10(200) ). – Жовтень. – С.23-26.
46.     Прохода В. Союз Визволення України // Самостійна Україна. – 1965. – Ч.11-12(201-202). – Листопад-грудень. – С.27-35.
47.     Скоропис-Йолтуховський О. Мої „злочини” // Хліборобська Україна. Збірник. – Відень, 1920-1921. – Ч.II-IV. – С.191-237.
48.    Союз Визволення України 1914-1918. Відень. Збірник спогадів. – Нью-Йорк, 1979. – 197 с.

II. Література:

49.     Адамович С. Зв’язки Союзу визволення України зі слов’янськими народами // Людина і політика. Український соціально-гуманітарний журнал. – К., 2001. - №4. – С. 49-56.
50.     Адамович С. Польське питання в політиці Союзу визволення України (1914-1917 рр.) // Історія в школі. – К., 2002. - №5-6. – С. 10-12.
51.    Будков Д., Вєдєнєєв Д. Слово правди про Україну. Міжнародно-інформаційна діяльність Української держави. 1917-1923 рр. – К., 2004. – 204 с.
52.    Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. В 2-х томах. – Львів, 1998. – 503 с.
53.    Верига В. Союз визволення України (До 80-ліття створення СВУ) // Вісті Комбатанта. – Торонто; Нью-Йорк, 1994. - №5-6. – С. 45-47.
54.    Вєдєнєєв Д., Будков Д. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби Української держави. 1917-1923 роки. – К., 2006. – 312 с.
55.     Головченко В. Від „Самостійної України” до Союзу визволення України: нариси з історії української соціал-демократії початку ХХ століття. – Харків, 1996. – 190 с.
56.    Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації ХХ століття. – К., 1996. – 326 с.
57.    Дашкевич Я. Турецько-українські взаємовідносини в першій половині ХХ століття: інформаційні зв’язки // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Ювілейний збірник на пошану Івана Патера / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2008. – – Вип. 16. – С. 165-171.
58.    Дорошенко В. Союз визволення України // Свобода. – Нью-Йорк, 1954 – Ч. 149. – 12 серпня. – С. 10-12.
59.    Дорошенко Д. Історія України 1927-1923 рр. – Нью-Йорк, 1954. – Т.1. Доба Центральної Ради. – 437 с.
60.    Жук А. Професор М. Грушевський і Союз визволення України в роках Першої світової війни // Молода нація. – К., 2002. - №3 (24). – С. 111-135.
61.    Клебан Л. Михайло Возняк і Союз визволення України// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Ювілейний збірник на пошану Івана Патера / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2008. – Вип. 16. – С. 307-314.
62.    Лавров Ю. Про ідейні та організаційні засади Союзу визволення України // УІЖ. – К., 1996. - №6.- С. 79-90.
63.     Лавров Ю. Початок діяльності Союзу визволення України // УІЖ. – К., 1998. - №4. – С. 17-31.
64.    Лавров Ю. Початок діяльності Союзу визволення України // УІЖ. – К., 1998. - №5. – С. 3-15.
65.     Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914-1918. – Львів, 1929-1930. – Ч. 1-3. – 776 с.
66.    Мичка В., Стецьків А. Союз Визволення України: погляд з висоти часу // Республіканець. – Львів, 1994. – №1(9). – С. 36-38.
67.    Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. – Прага, 1942. – Ч. 1. – С. 10-17.
68.    Патер І. Андрій Жук і Союз визволення України // Молода нація. – К., 2002. - №3 (24). – С. 58-81.
69.    Патер І. Визначальна ідея СВУ // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1995. – Вип. 2. – С. 187-200.
70.    Патер І. Союз визволення України: проблеми державності і соборності. Автореф. дис. На здобуття наук. ступ. докт. іст. наук / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2000. – 34 с.
71.    Патер І. Союз визволення України і Болгарія // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Історичні науки. – Острог, 2008. – Вип. 10. – 488 с.
72.     Патер І. Союз визволення України: проблеми державності і соборності. – Львів, 2000. – 346 с.
73.    Патер І. Союз визволення України та українське питання в політиці Центральних держав 1914-1918 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1997. - Вип. 3-4. – С. 141-162.
74.     Пастернак Є. Нарис історії Холмщини і Підляшшя (Новітні часи). – Вінніпег; Торонто, 1968. – 465 с.
75.     Підгайний С. Микола Міхновський і СВУ // Молода нація. – К., 2003. - №2 (27). – С. 33-40.
76.    Політична історія України ХХ ст. у 6-ти томах/ Ред. Ф. Курас. – К., 2002. – Т.1. – С. 350-362.
77.    Роздольський Р. До історії „Союзу визволення України” // Український самостійник. – Мюнхен, 1969. - №1. – Січень. – С. 31-40.
78.    Роздольський Р. До історії „Союзу визволення України” // Український самостійник. – Мюнхен, 1969. - №2. – Лютий. – С. 29-35.
79.    Роздольський Р. До історії „Союзу визволення України” // Український самостійник. – Мюнхен, 1969. - №3. – Березень. – С. 38-42.
80.    Роздольський Р. До історії „Союзу визволення України” // Український самостійник. – Мюнхен, 1969. - №4. – Квітень. – С. 32-39.
81.    Роздольський Р. До історії „Союзу визволення України” // Український самостійник. – Мюнхен, 1969. - №5. – Травень. – С. 26-30.
82.    Роздольський Р. До історії „Союзу визволення України” // Український самостійник. – Мюнхен, 1969. - №6. – Червень. – С. 32-38.
83.    Романюк Р. Українська державність в європейській політичній думці початку ХХ ст. – Львів, 2003. – 214 с.
84.    Саєвич Й. Діяльність української кооперації в таборах військовополонених Австро-Угоршини та Німеччини (1915-1918) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Ювілейний збірник на пошану Івана Патера / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2008. – Вип. 16. – С. 328-333.
85.    Співробітник „Союзу визволення України” // Календар знаменитих і пам’ятних дат. – К., 1998. – С. 81-82.
86.     Срібняк І. Діяльність Союзу Визволення України серед полонених офіцерів російської армії в Австро-Угорщині (1914-1918) // Сурмач (Об’єднання бувших вояків українців у Великій Британії). – 1997. – Ч. 1-4. – С.40-45.
87.    Троян С. Про що свідчить історія СВУ // Віче. – 2001. - №1. – С.149-154.