Політичний лідер і політичне лідерство

курсова робота, 25 сторінок


Висновки.
У процесі дослідження визначено особливості діяльності політичних лідерів на політичній арені України на прикладі В’ячеслава Чорновола.
У праці наведено основні теорії походження політичного лідера: теорія рис, ситуативна і психологічна. Але жодну з них не можна назвати універсальною.
Визначено етапи формування політичного лідера – є три основних:
    діагностичний – коли лідер намагається оцінити реальну ситуацію;
    директивний – коли лідер визначає напрям своєї діяльності;
    мобілізаційний – коли лідер отримує підтримку і визнання.
На основі теоретичних знань визначено критерій типологізації політичних лідерів. До них входять наступні: потяг до влади, джерела керівництва, функції в політичній системі, політична активність і ставлення до власної компетенції.
До типів політичних лідерів можна віднести наступні, зроблені на основі даних критеріїв: авторитарні і демократичні; внутрішні і зовнішні; адміністратори, агітатори і теоретики; холеричні, меланхолічні, флегматичні, сангвістичні; звичайні і великі, традиційні, раціонально-легальні і харизматичні, універсальні і ситуаційні, стабілізуючі і руйнуючі, романтики і прагматики; фізичні та інтелектуальні; постійні та тимчасові та ін.
Особливим типом є харизматичний лідер, який наділений надлюдськими рисами і діяльність якого будується на авторитеті. Такий тип лідера характерний, переважно, для авторитарних режимів.
У праці проведено дослідження особливостей діяльності В’ячеслава Чорновола в українській політиці.
В’ячеслав Чорновіл був видатним політичним діячем, народним депутатом України, головою підкомітету ВРУ з питань духовності і культури, головою фракції „Рух за народ, за Україну”, головою партії „НРУ”. Формування його як політичного лідера відбувалося поступово. Перші два етапи не були досить успішними. Дещо кращим був третій етап. Діяльність В’ячеслава Чорновола була пов’язана з діяльністю НРУ, який 1 лютого 1993 року перетворився з суспільно політичної організації у партію.
Відповідно до вищезгаданих критеріїв було визначено яким типом політичного лідера є В’ячеслав Чорновіл. В’ячеслав Чорновіл – це харизматичний лідер-агітатор, який брав активну участь у політиці, керувався лише власними переконаннями, мав дещо критичні ідеї, але методи діяльності не були демократичними (вплив на підсвідомість, маніпуляції свідомістю мас), хоча він і не використовував сили і примусу.
Успішність діяльності В’ячеслава Чорновола базувалась на:
•    підтримці з боку прихильників;
•    волі до виживання;
•    прекрасних ораторських здібностях;
•    вмінні керувати і приймати  рішення;
•    здатності діяти ефективно в кризових ситуаціях;
•    національні і демократичні ідеї;
•    харизматичних якостях;
•    патріотизмі;
•    професіоналізмі.