.

Вплив фактору ЄС на функціонування іміджу Туреччини в період інтеграції Європи


ПЛАН

ВСТУП..........................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІМІДЖУ КРАЇНИ...........................................6
1.1. Загальне поняття іміджу країни...................................................6
1.2. Імідж країни: функції та особливості........................................10

РОЗДІЛ ІІ. ВПЛИВ ІМІДЖУ ТУРЕЧЧИНИ НА ЇЇ ВІДНОСИНИ З ЄС..............15
2.1. Імідж Туреччини через призму сьогодення................................15
2.2. ЄС як багатонаціональна інтеграційна організація. Структура і функції....................................................................................................18
2.3. Туреччина і ЄС – перспективи подальших стосунків................26

РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМІДЖУ ТУРЕЧЧИНИ.............................................................................................34

ВИСНОВОК...............................................................................................................38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.................................40

ДОДАТОК 1
 ВИСНОВОК
Глобалізація наступає невпинно. Поступ тут уже є не можливим, адже людство стоїть на одній з найвищих щаблин свого розвитку. Інтеграція є однією з підвалин успіху країни як на державному, так і на загальнонаціональному рівнях. Однак зв’язки однієї країни з іншою чи зацікавленість країни у членстві в певній організації є неможливою без її представлення, ключовим елементом якого є імідж.
Отож, в сучасному розумінні, імідж - це стереотипізований образ конкретного об'єкта, який існує у масовій свідомості. Часто поняття іміджу відносять до конкретної людини, але воно може також поширюватися на певну групу осіб, організацію, державу.
Протягом останніх п’ятнадцяти  років Туреччина стверджувалась як суб'єкт міжнародних відносин і набувала певного іміджу.  Держава потребує формування позитивного іміджу, бо він багато в чому впливає на політику щодо неї інших держав. А це пов'язано з інвестиціями в економіку цієї країни, її політичним, економічним, культурним розвитком. На жаль, говорити саме про позитивний імідж Туреччини на міжнародній арені ще трохи зарано, адже в країні чітко виражений релігійний конфлікт.
Імідж країни складається з багатьох чинників: це і рівень розвитку права, судочинства, демократії, культурні особливості, але найважливішими показниками, мабуть, є політична "вага" на міжнародній арені та економічний фактор. Втім, імідж держави складається з багатьох факторів, і серед них важливим є імідж голови держави та інших впливових політиків.   Тому розробка і здійснення власної інформаційної політики, сприяння розвитку вітчизняного інформаційного простору замість його обмеження і цензурування, заохочення виходу турецьких культурних, інформаційних і іміджевих проектів за межі країни - пріоритетне завдання.
 І якщо для створення сприятливого образу людини потрібен іміджмейкер, то й державі потрібен спеціальний орган, що формуватиме позитивний імідж цієї держави і матиме певний вплив на її зовнішню політику.
Опрацювавши літературу та джерела з цієї теми можна зробити висновок щодо впливу фактору ЄС на функціонування іміджу Туреччини в процесі інтеграції Європи та довести вірність гіпотез, які були поставленні:
•    імідж Туреччини дійсно впливає на її інтеграцію, адже її називають „ Королевою Сходу „ і вона має ряд пріоритетів (туристична сфера, економіка, промисловість) стосовно інших держав;
•    ЄС не згідний прийняти мусульманську країну, адже вона проповідує свої власні особливі цінності, які суперечать Західним орієнтирам;
•    тероризм як одна з загроз миру у світі не впускає Туреччину у ЄС, адже в середині країни спостерігається протистояння різних релігійних общин і це виливається у збройні сутички, які виходять за межі держави.
Отож, поки що формування іміджу Туреччини - відкрите питання. Туреччині потрібен певний поштовх, певна база, на якій створюватиметься новий імідж. Це може бути зміна керівництва держави, що стане демонстрацією перемоги демократії, або поява на політичній арені харизматичного лідера, результативна боротьба з корупцією, чи ефективні економічні реформи.


СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
  
1.    Болдинг К. Имидж .- М.,2005 .- 158с.
2.    Брун В., Тильке М. История костюма .- М.,2006 .- 193с.
3.    Волович О. Між Сходом і Заходом // Політика і час №8 К., 1998 .- 52с.
4.    Гапоненко А.П. Стратегия социально-экономического развития страны .- М.,2001 .-120с.
5.    Гордеева О.И. Политический имидж .- М.,2005 . – 63с.   
6.    Джанкорель Б. Туреччина провідний економічний гравець у світовому просторі ( Інтерв’ю посла Туреччини  в Україні ) // Економічний часопис XXI №4 .- 2004 .- 48с.
7.    Дружиловський С. Турция на пути в Европу С-Пб .- 2006 .- 72с.
8.    Дьякова Э.К. Имиджеология .- Новосибирск,2006 .- 84с.
9.    Жмыриков А.Н. Психология политического лидерства .- Тверь: Мисанта,2001 .- 296с.
10.    Загакшина Г. Турция : марафон на пути в Европу М., 2005 .- 145с.
11.    Ивпева Э.К. Имидж и управление .- Новосибирск,2003 .- 15с.
12.    Коваленко Н.А. Центральная власть и аппарат управления .- М.,2000 . – 162с.
13.    Ларина Н.И., Кисельков А.А. Региональная политика в странах рыночной экономики .- М.,2004 .- 202с.
14.    Лукницкий С.П. Имидж-контакт .- М.: Январь,2003 .- 64с.
15.    Марков С. PR – больше чем  PR .- М.: Дело,2003 .- 164с.
16.    Муаммар Каддафи Турция, Европа .- М.,2003 .- 64с.
17.    Мхитарян Н.І. Досвід Туреччини для України .- К. : Трибуна,2005 .- 56с.
18.    Панкрухин А.П. Маркетинг территории .- М.,2002 .- 168с.
19.    Почепсов Г.Г. Имеджиология .- М.: Феорл-бук,2001 .- 698с.
20.    Почепсов Г.Г. Профессия имиджмейкер .- К.,1998 .- 256с.
21.    Райков А. Имидж как инструмент управления .- М.: ИНФРА-М,2002 .- 72с. 
22.    Романов А.А. Управленческая имиджеология / А.А. Романов,
23.    Савельева А. Между Европой и Азией .- М.,2003 .- 149с.
24.    Савельева О.О. Имидж и имиджмейкеры .- М.: Экмос,2002 .- 48с.
25.    Сартори Ф. Как европейцы воспринимают Турцию С – Пб.,2005 .- 63с.
26.    Старченков Г. Турция : долгий путь в Евросоюз // Современная Европа .- 2004 .- 116с.
27.    Трошина Н.В. Фактор имиджа в процессе интеграции .- Саратов,2001 .- 28с.
28.    Ушаков Г. Б. Имидж как социально-психологическая проблема .- Екатеринбург,2005 .- 168с.
29.    Ходорев А.А. Имиджеология .- Тверь,2005 .- 243с.
30.    Черная И.П. Маркетинг имиджа .- М.,29002 .- 197с.
31.    Шевяков А. Турция и страны СНГ .- М.: Экмос.,2004 .- 248с.
32.    Шепель В.М. Имиджеология .- М.: ФИС,2003 .- 382с.
33.    Щербакова В. Имидж в формуле успеха .- М.: Филинь,2001 .- 198с.