.

Вплив реклами на імідж фірми

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
1.1 Поняття „інформація” та її подача в ЗМІ 
1.2 Дипломати як споживачі новин 
1.3 Міф таємних переговорів 
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПЕРЕГОВОРІВ ТА ЇХ ВИСВІТЛЕННЯ В ЗМІ 
2.1 Випуск новин та полегшення переговорів 
2.2 Дисфункція гласності 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ