Формування національної економіки Канади та її місце у всесвітньому господарстві

План
Вступ 3
РОЗДIЛ  1. ОСОБЛИВОСТI  ЕКОНОМIКИ КАНАДИ
§ 1.1.ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  ЕКОНОМІКУ 5
§1.2.СТРУКТУРА КАНАДСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ  7
        §1.2.1.Сільське і лісове господарство. 7
        §1.2.2.Паливно-енергетичний комплекс і видобувна
                   промисловість. 9
            §1.2.3.Регіональні особливості. 11
§1.3.РИНОК  ПРАЦІ  13
§1.4.ПРИБУТКИ НАСЕЛЕННЯ 16
§1.5.ПОДАТКИ 18
§1.6.РОЗДРІБНА  ТОРГІВЛЯ 24
РОЗДIЛ 2.  МIСЦЕ  КАНАДИ  У СВIТОВИХ  ВIДНОСИНАХ 
§2.1.ВІДНОСИНИ КАНАДИ ІЗ США
        §2.1.1.Переваги  економiчних  вiдносин  з  США. 26
        §2.1.2.Участь Канади у НАФТА 27
       §2.1.3.Економіка Канади по відношенню до економіки США. 30
       §2.1.4. Переваги та недоліки економічних видносин з США 32
РОЗДІЛ 3.ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КАНАДИ.
§3.1.ПРОГНОЗИ НА 2001 РІК 34
§3.2. ПРИСКОРЕННЯ РОСТУ СПОЖИВЧИХ ВИТРАТ І ІНВЕСТИЦІЙ 35
§3.3. БАНК КАНАДИ ВПРОВАДЖУЄ ЖОРСТКУ КРЕДИТНО-ГРОШОВУ ПОЛИТИКУ 36
§3.4 РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 37
§3.5. ЕКОНОМІКА КАНАДИ: ПРОГНОЗ НА 2001 Р. 37
§3.6. СТАНОВИЩЕ В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ 38
ВИСНОВКИ 42
ДОДАТКИ 43
ЛІТЕРАТУРА 50
 

ВИСНОВКИ
Особливість теперішньої ситуації в економіці Канади складається саме в тому, що змінилося співвідношення між зовнішніми і внутрішніми чинниками її росту . Протягом майже всього попереднього десятиліття головним локомотивом підйому був інтенсивний розвиток господарських зв'язків із США і збільшення канадського експорту. Потім, починаючи з 1998 р. у Канаді помітно поздоровів споживчий попит. Почався підйом у житловому будівництві. Стали швидко рости інвестиції в галузях "нової" і "традиційної" економіки., соціальні програми. У результаті 2000 р. і став для канадської економіки рекордним відразу по декількох показниках.Поки що, співставляючи "чинники гальмування" і "чинники росту" більшість аналітиків схиляються до щодо оптимістичному сценарію розвитку подій. Він припускає, що застійні явища в економіці США протривають не більш декількох місяців, у другій половині 2001 р. господарський ріст знову прискориться й у середньому за рік його темпи складуть від 2 до 2,5%. У цьому випадку, відповідно до офіційних і неурядових прогнозів, у Канаді вони досягнуть 2,8-3,0% цього року і біля 3,5% у 2002 р. Інакше кажучи, очікують, що загальний ріст канадської економіки лише тимчасово сповільниться, а спад буде локалізований у декількох галузях обробної промисловості. Економічні експерти поклададуть великі надії на стимулюючий вплив бюджетно-податкової політики федерального уряду і мір центрального банки по здешевленню кредиту. Не виключений, проте, і варіант тривалого погіршення господарської кон'юнктури. Його зв'язують із падінням темпів росту американської економіки в 2001 р. до 1,5% і нижче. У цьому випадку спад ділової активності охопить набагато більш широке коло галузей канадської обробної промисловості і "сировинних" галузей. Слід зазначити, що конкретних показників по гіршому варіанті розвитку господарської кон'юнктури зараз навіть не публікують. Водночас, як вважають економічні експерти, дуже важливо, щоб підприємці і споживачі в Канаді не піддавалися панічним настроям, а планували свої інвестиції і витрати з урахуванням реально наявних засобів і умов. Інакше передчасне скорочення витрат і інвестицій лише віддалить момент виходу зі смуги економічних негараздів.