Управління державним боргом України

ЗМІСТ
ВСТУП........................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ КРАЇНИ...................................................................................................................5
1.1. Державний борг в системі державних фінансів...........................................5
1.2. Види державного боргу та їх сутність........................................................14
1.3. Особливості управління державним боргом..............................................20
РОЗДІЛ 2. МОНІТОРИНГ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ.........................29
2.1. Стан та структура державного боргу України............................................29
2.2. Управління державним боргом та його обслуговування...........................38
2.3. Оцінка нормативно-правового регулювання державного боргу та витрат з його обслуговування і погашення.................................................................................43
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ..........................................................................................................49
3.1. Зменшення боргового навантаження на економіку України шляхом оптимізації державного боргу..........................................................................................49
3.2. Управління державним боргом в контексті економічної безпеки України...............................................................................................................................60
3.3. Шляхи вдосконалення законодавчого регулювання та контролю за державним боргом України..............................................................................................70
ВИСНОВКИ.............................................................................................................75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................80
ДОДАТКИ................................................................................................................83

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Бюджетний Кодекс України. – К.: Атіка, 2004. – С. 88.
2.    Закон України “Про державний бюджет України на 2002 рік”.// Відомості Верховної Ради (ВВР) – К.: 2002, N 1 – С.8.
3.    Закон України “Про державний бюджет України на 2003 рік”.// Відомості Верховної Ради (ВВР) – К.: 2003, N 2 – С.7.
4.    Закон України “Про державний бюджет України на 2004 рік”.// Відомості Верховної Ради (ВВР) – К.: 2004, N 3 – С.8.
5.    Закон України “Про державний бюджет України на 2005 рік”.// Відомості Верховної Ради (ВВР) – К.: 2005, N 1 – С.9.
6.    Закон України “Про державний бюджет України на 2006 рік”.// Відомості Верховної Ради (ВВР) – К.: 2006, N 2 – С.11.
7.    Закон України “Про державний бюджет України на 2007 рік”.// Відомості Верховної Ради (ВВР) – К.: 2006, N 2 – С.11.
8.    Закон України “Про державний бюджет України на 2008 рік”.// Відомості Верховної Ради (ВВР) – К.: 2006, N 2 – С.11.
9.    Закон України “Про державний внутрішній борг України”. // Відомості Верховної Ради (ВВР) – К.: 1992, N 10 – С.82.
10.    Проект Закону України “Про Державний борг України” (реєстр № 1229-1).
11.    Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене і перероблене за загальною редакцією Базидевича В.Д. – К.: Атіка – 2004. – С. 454.
12.    Бондарук Т.Г. Внутрішній борг України та проблеми його регулювання // Наукові праці НДФІ. – 1998. – №6. – с.40-45.
13.    Бондарук Т.Г. Механізм управління та обслуговування державного боргу // Фінанси України - 2003 - №4 - С.14-15
14.    Василик О.Д. Державні фінанси України. -К.: Вища школа, 1999. – 383с.
15.    Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник. – К.: НІОС. – 2000. – С. 305 – 306.
16.    Васильченко А. Державний борг невпинно зростає // Економіст. - 1997. – №1. – с. 34-35.
17.    Вахненко Т. Державний борг: ситуація в Україні та досвід інших країн // Банківська справа. - 1997. -.№6. - с. 27-30.
18.    Вахненко Т. Напрямки вдосконалення боргової політики держави. // Економіка України. – 2002. – № 5. – С. 16 – 23.
19.    Гапонюк М.А, Буряченко А.Є. Бюджетна реформа в Україні // Економіка, фінанси, право. – 1999. – №1. – с. 17-22.
20.    Гапонюк М.А., Буряченко А.Є., Особливості розвитку ринку ОВДП // Фінанси України. - 2001. - № 11. -  С. 68 – 77.
21.    Іванченко Ю. Державний борг України в цифрах і не тільки. Чи є необхідність у його достроковому погашенні? // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 12. – С. 52 – 55.
22.    Козюк В.В. Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 238с.
23.    Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник. – Херсон.: Олді – плюс, 2002. – С. 352.
24.    Огонь Ц.Г. Доходи бюджету як домінанта фінансової стабільності держави // Фінанси України - 2005 - №6 - С.22
25.    Петровський І.О., Кленовий Д.В. Фінанси. – К.: ЦУП. – 2002. – С. 300.
26.    Сова О.Ю. Проблема дефіцитності Державного бюджету і шляхи її розв’язання // Фінанси України - 2004 - №5 - С. 15
27.    Україна за роки незалежності 1991 – 2003. – К.: 2003. – С. 128 – 133.
28.    У Міністерстві фінансів України. // Фінанси України. – 2005. – № 2. – 77 – 78.