Світовий ринок цукру та розміщення підприємств цукрової галузі в Україні

Зміст


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ 5
1.1 Цукрова галузь у структурі агропромислового комплексу 5
1.2. Оцінка світового виробництва і розподілу цукру 8
1.3. Аналіз світового експорту та імпорту 15
РОЗДІЛ 2  РОЗМІЩЕННЯ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 20
2.1. Загальна характеристика цукрової галузі 20
2.2. Внутрішній ринок та ситуація на ньому 24
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ   ЛІТЕРАТУРИ 32
ДОДАТКИ 34

Список використаних джерел та літератури

1.    Бойко Л. Про проблеми цукрової галузі // Урядовий кур'єр. .–№129. –2006
2.    Бондар В. С. Бурякоцукровий комплекс України в 2006 році // Цукрові буряки. – 2006.
3.    Варченко О. М. Аналіз виробничих можливостей вітчизняної цукрової промисловості та провідних країн світу // Економіка АПК –2005. - № 9.
4.    Дахно І.Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2005.
5.    Імас    Є. В. Ринок цукру в економічній системі України // Економіка АПК. – № 4 –2006.
6.    Ковалевський В. В., Михайлик О. Л., Семенов В.Ф. Розміщення продуктивних сил: Підручник. - К.: Товариство „Знання”, 2004.
7.    Коденська М. Ю. Цукробурякове виробництво України. – К.: Інститут аграрної економіки, 2005. – 272 с.
8.    Коротун І.М., Коротун М.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. - Рівне РДТУ, 1998. – 291 с.
9.    Марценко Є. В. Економічний стан та криміногенна ситуація в Україні // Агросвіт. - № 129. –2005.
10.    Мельник В. Наш аграрний сектор здатний відродитись за 5 років // Україна Молода. – 27 гр. 2005.
11.    Музиченько О. "Пустеля Сахара" [Проблеми цукрової галузі] // Пропозиція: виробничий. – №7.– 2005.
12.    Паламарчук З. М. Цукровий завод Енциклопедія. – М., 1986. – 569 с.
13.    Сіваченко І.Ю. Міжнародний агробізнес // Навч.посібник. - К.: ЦУЛ, 2006. – 381 с.
14.    Стасіневич С. Механізм державної підтримки цукробуряківництва України // Вісник аграрної науки. - №5.–2005.
    15. Уллєвич С. В. Унікальний коренеплід. - К.: „Урожай”, 1991. – 210 с.
16. Фурса А. Державне регулювання цукробурякового під комплексу в умовах ринкових відносин //Економіка України. - №10. –2004. – С.58-67.
17. Чернюк Л. Г., Клиновський Д. В. Розміщення продуктивних сил України Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 457 с.
18. Цуркан Р. "Несладкая жизнь" //Агросвіт:інформаційно-аналітичний. – №14.  – 2005.– С.19-21.
19. Шаблій   Соціально-економічна географія України: Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2006. – 327 с.
20 Шпичак О., Стасіневич С. Скупий платить вдвічі. Ціни на цукрові буряки: недоліки та наслідки //Урядовий кур'єр. - №177. – 2005. - С.10
21. Шмідт Т. Горькая судьба сладкого (рынок сахара) // Бізнес. -№44.–2004. – С 160-163.
22. Шмідт Т. Троснико-свекольние дебри: рынок сахара// Бізнес. -№24. –2005. – С.122-127