.

Організація самостійної діяльності учнів старших класів на уроках англійської мови

 
ЗМІСТ
Вступ    3
РОЗДІЛ 1.                                                                                   ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ  ПЕРЕДУМОВИ  ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ    6
1.0. Вступні зауваження    6
1.1. Психолого-педагогічний аналіз досліджуваної проблеми    6
1.2. Базові поняття дослідження    12
1.3. Зміст, форми і методи організації самостійної роботи   на уроках                       
англійської мови    18
Висновок до розділу 1    22

РОЗДІЛ 2.                                                                                                             ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ   НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ    23
2.0. Вступні зауваження    23
2.1. Використання комплексних самостійних робіт
під час організації самостійної діяльності учнів    23
2.2. Контроль і самоконтроль у процесі організації самостійної
роботи учнів старших класів на уроках англійської мови    30
2.3. Рекомендації щодо організації самостійної діяльності
учнів старших класів на уроках англійської мови    35
Висновок до розділу 2    38

ВИСНОВКИ    40
ДОДАТКИ    42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    51

ВИСНОВКИ
       У світі сучасних вимог нашого суспільства проблема самостійності на уроках іноземної мови  набуває особливого значення.
Самостійність, на наш погляд - провідна, стрижнева особистісна якість людини, що визначає світосприймання, спрямованість інтересів, ставлення до праці, інших людей, до самої себе. Чим сильніше вона розвинута у школяра, тим інтенсивніше його життя, різноманітніші контакти з навколишнім середовищем, тим більше користі він принесе в майбутньому.
В результаті теоретичної роботи та практичного дослідження ми відмітили певні важливі аспекти роботи вчителя іноземної мови та його участі в організації самостійної  діяльності учнів  на уроках англійської  мови:
        - вчительіноземної мови не лише навчає учнів, а й виховує їх, формує та  розвиває у дітей найкращі людські якості;
- збагачує дітей цікавою інформацією, новими фактами з життя країн, по новому будує навчальний процес, заохочуючи учнів до активної праці та сумісної навчальної діяльності;
- саме вчитель іноземної мови сприяє тому, що діти починають по іншому дивитись на навчальний процес. Для них навчання більше не нудьга та одноманітність, а пригода та цікава подорож, яка ніколи не закінчується. Тим саме у учнів змінюється відношення до навчання, з’являється інтерес, зацікавленість та бажання вчитись.
За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що роль вчителя іноземної мови у здійсненні навчально – виховного процесу з учнями величезна і цей факт дуже важко спростувати чи заперечити. Вчителю завжди необхідно схвалювати і стимулювати готовність учня виконати навчальне завдання самостійно. Як відомо, одним школярам досить легко виконати завдання самостійно, іншим треба докласти чимало зусиль. Важливо, щоб вчитель зважав на це і враховував оцінюючи здібність і старанність, забезпечуючи у такій спосіб індивідуальний підхід до виконання школярів.
Ми проаналізували  методи активізаціїї самостійної діяльності учнів з метою можливості їх використання у процесі опанування англійської мови.
 Розроблені нами методичні рекомендації можуть бути основою подальших пошуків у сфері проблем формування навичок самостійної роботи учнів як підвищення рівня навчально-пізнавальної мотивації.  
Наприкінці треба сказати, що проблему організації самостійної роботи учнів з англійської мови є актуальною завжди,  і її розв'язання потребує значних спільних зусиль із боку вчених-методистов  і учителів-практиків.