.

Функціонально-семантичні особливості займенників у сучасній англійській мові (на матеріалі роману Дж

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………...5
1.1.     Займенник як частина мови……………………………………….5
1.2.     Проблема класифікації займенників
у сучасній англійській мові………………………………………..7
1.3.     Категорії займенників у сучасній англійській мові…………….8
1.4.     Функціональні особливості займенників………………………..9
Висновки до першого розділу…………………………………..........11
Розділ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ……….......12
2.1. Особові (personal) та присвійні займенники (possessive pronouns)………………………………………………………………..12
2.2. Зворотні займенники (reflexive pronouns)………………………14
2.3. Взаємні займенники (reciprocal pronouns)………………………15
2.4. Вказівні займенники (demonstrative pronouns)………………....15
2.5. Питальні (interrogative), відносні (relative) та єднальні займенники (conjunctive pronouns)…………………………………..16
2.6. Означальні (defining) та неозначені займенники (indefinite pronouns)……………………………………………………………….18
2.7. Заперечні займенники (negative pronouns)…………………......21
Висновки до другого розділу………………………………………...23
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ..................................................................................25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….27
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ………………………29

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Отже, детально розглянувши проблему займенників у сучасній англійській мові, ми прийшли до висновку, що вони являють собою непростий клас слів.
Займенники здатні виконувати різноманітні функції, залежно від їхнього місця та способу вживання. Найчастіше за все, вони замінюють іменник. Проте, деякі займенники можуть бути і цілком самостійними, пам?ятаємо про слова-заступники. Таку роль вони можуть виконувати, коли вони вживаються в певних конструкціях та відмінках.
Займенники є складовою частиною кожної мови. Займенниками називають слова-іменники, прикметники, числівники, прислівники, які складають замкнуті, не поповнювані ряди і об?єднуються вказівною функцією. Займенники мають специфічне абстрактне значення, яке конкретизується в контексті, або у мовній ситуації. Вони вживаються для уникнення повторів тих самих слів. При цьому їхню форму треба обов?язково узгоджувати з родом, числом, відмінком іменників, замість яких ці займенники вжито. Правильно вжиті займенники допомагають  пов?язати речення в тексті.
Займенники розподілено на одинадцять груп. Займенники кожної групи мають ряд особливостей, сферу вживання. Кожна група відрізняється від іншою рядом ознак.  Деякі із займенників мають такі граматичні категорії: особи, роду, відмінка та числа. Займенники у англійській мові поділяються на такі класи: особові (personal), присвійні (possessive), зворотні (reflexive), взаємні (reciprocal), вказівні (demonstrative), питальні (interrogative), сполучні (conjunctive), означальні (defining), неозначені (indefinite) та заперечні (negative).
Проаналізувавши кожну групу займенників, ми визначили, що кожен із них зустрічається у нашій книзі певну кількість разів. Особові займенники зустрічаються 4828 разів; присвійні – 2635; вказівні займенники – 625 раз; найменшу кількість разів вживання мають взаємні займенники, їх всього 10; зворотні – 150 раз; питальні – 267 разів; щодо відносних, то їх маємо 354; сполучні займенники зустрічаються у книзі 364 рази; означальні – 702; неозначені – 473; заперечні займенники – 194 рази.
Дослідивши функціонально-семантичні особливості займенників у сучасній англійській мові на матеріалі роману Дж. К. Роулинг «Гаррі Поттер і в'язень Азкабану», ми можемо зробити висновок, що займенник є важливою частиною мови, що здатна виконувати різноманітні функції. Залежно від мети їх вживання, вони можуть виражати зовсім різні речі, а отже саме цим пояснюється частота їх вживання у англійській мові.