Ризики в банківській діяльності

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………..
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ У

БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 . Поняття та передумови виникнення теорії

ризиків……….
1.2 . Класифікація банківських

ризиків………………………………………….
1.3 . Методики оцінки ризиків банку….…..
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ВПЛИВУ РИЗИКІВ НА БАНКІВСЬКУ
2.1. Фінансовий стан ВАТ «Ощадний банк» за

2005-2008 роки…………..
2.2. Комплексна нормативна оцінка ризиків

банківської діяльності  ……………….
2.3. Індивідуальна оцінка кредитного, ліквідності

та процентного ризиків................
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКАХ УКРАЇНИ
3.1. Зарубіжний досвід щодо управління ризиками

банку
3.2 Процес управління ризиками в банку……………
3.2. Встановлення та практичні аспекти

організації сучасної системи ризик-менеджменту  в

українському банку.
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………...60
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………. 65
ДОДАТКИ   68