.

Переклади, мовознавство


Бленд як власне англійський спосіб словотвору. Бленд в українських лексичних інноваціях
Вживання фразових дієслів у перекладах зі східнословянських мов на англійську
Відтворення лексико-семантичного поля спілкування при перекладі з англійської мови на українську
Загальна характеристика перекладу діалектизмів в українській та англійській мовах на прикладі твору
Загальна характеристика перекладу діалектизмів в українській та англійській мовах на прикладі твору
Лексико-семантична група риси людського характеру за твором М. Пюзо Хрещений батько
Мовні засоби вираження та особливості відтворення концепту BEAUTY
Мовні реалії в англо-українському зіставленні на основі перекладу твору Джека Лондона
Мовні реалії в українсько-англійському бінарному зіставленні
Особливості передачі національно-культурних реалій при перекладі
Особливості перекладу англійських юридичних документів
Особливості художнього перекладу
Передача безеквівалентних граматичних конструкцій при перекладі роману Оскара Вайльда Портрет
Передача безеквівалентних граматичних конструкцій при перекладі роману Оскара Вайльда Портрет Доріан
Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)
Переклад фразеологізмів, іменникові фразеологізми
Порівняння підходів до передачі національно-культурних реалій українських народних казок
Порівняння підходів до передачі національно-культурних реалій українських народних казок перекладах
Порівняння стійких словосполучень з соматичним елементом в українській та англійській мовах
Походження українських прізвищ від назв тварин
Проблеми перекладу англомовної юридичної документації на українську мову
Способи досягнення перекладацької еквівалентності при передачі стилістичних особливостей тексту
Стилістичні прийоми перекладу з англійськой мови на українську роману С.Моема Розмальована вуаль
Структурні та функціональні особливості словників- тезаурусів англійської мови
Теоретичні засади вивчення фонетичної інтерференції у мовленні
Терміносистема напрямків музичного мистецтва у складі лексики сучасної англійської мови
Типи трансформацій у процесі перекладу (на прикладі твору Оскара Уайльда Портрет Доріана Грея)