.

Економічні дисципліни


Теоретичні аспекти дослідження бурякоцукрового комплексу України
Теоретичні аспекти інвестиційної привабливості підприємства
Теоретичні основи фінансових ресурсів підприємств
Теоретично-організаційні основи діяльності вітчизняного підприємства з іноземним капіталом
Територіальна організація зернового господарства України
Територіальний поділ праці. Його вплив на структуру національної економіки
Управління витратами на підприємстві
Управління готельним господарством у сучасних умовах
Управління державним боргом України
Управління персоналом на прикладі ПП Дах
Управління професійним розвитком персоналу підприємства
Управління фінансовою стійкістю державного підприємства
Управління ціноутворенням на ринку лікарських засобів (медичних послуг)
Фактори впливу на фінансовий стан підприємства
Факторинг, значення та функції на сучасному етапі
Фінансова безпека держави
Фінансова діяльність бюджетної установи
Фінансова діяльність страховиків (Оранта)
Фінансова криза та її вплив на безпеку держави
Фінансова політика малого підприємства
Фінансова політика України
Фінансова стійкість підприємства
Фінансове забезпечення діяльності аграрних підприємств
Фінансове забезпечення Пенсійного Фонду
Фінансове планування
Фінансове планування на підприємстві
Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства
Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства
Фінансовий контроль в бюджетному процесі
Фінансовий механізм кредитування малого і середнього бізнесу
 
 
Сторінтки: [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  

Книг в категорії: 199, по 30 на сторінці