.

Лінгвістика, філологія


History of word-formation with specific referance to the 15th-17th centuries
Абревіація як засіб номінації
Адресати звернення в офіційному дискурсі
Американський молодіжний сленг
Американський сленг та його особливості на прикладі твору Марка Твена The Adventures of Huckleburry
Аналіз англійських фразеологізмів на позначення характеристик людської особистості
Аналіз лексики англомовної канадської газети
Аналіз лінгвістичних особливостей наказів відділу освіти здолбунівської райдержадміністрації
Аналіз фразеологізмів з компонентами елементів одягу та взуття
Англіцизми в німецькій мові
Англомовні запозичення у французькій пресі
Анотування та реферування в освітній та перекладацькій діяльності
Антонімія поезії Лесі Українки
Вживання англіцизмів у текстах сучасних німецьких змі
Вживання англіцизмів у текстах сучасних українських ЗМІ
Взаємовідносини людей в українській фразеології
Використання біблеїзмів у навчально-виховному процесі
Відгук ідей позитивізму у романі Джодж Еліот Сайлес Марнер
Гендерні особливості аплікації репрезентативних систем у мовленні особистості
Гендерні особливості електронної комунікації англійською мовою
Гендерні характеристики мовленнєвої поведінки
Граматичні особливості публіцистичного та газетного стилів канадської періодики
Джерела та способи засвоєння іншомовних слів
Емоційно забарвлена лексика в поезії шістдесятників
Жанрові характеристики паремій (на прикладах англійської мови)
Запозичення українського походження в американському та канадському варіанті англійської мови
Запозичення як джерело поповнення словникового запасу британського варіанту англійської мови
Запозичення як процес взаємодії англійської та німецької мов у першій половині ХХ століття
Засоби впливу на свідомість читача у заголовках статей англомовних періодичних видань
Застарілі слова, їх функції у текстах різних стилів
 
 
Сторінтки: [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  

Книг в категорії: 173, по 30 на сторінці