.

Сучасні підходи до перекладу Біблії європейськими мовами

 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БІБЛІЙНОГО
ТЕКСТУ    8
1.1. Історія біблійних перекладів    8
1.2. Буквальний і ідіоматичний переклад. Асоціативні відносини між значеннями    14
1.3. Проблеми при перекладі Біблії на сучасні мови    19

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕКЛАДИ БІБЛІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ
МОВАМИ    26
2.1. Англомовні переклади    26
2.2. Російськомовні переклади    31
2.3. Україномовні переклади    36

ВИСНОВКИ    48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    51
ДОДАТКИ    56
 

ВИСНОВКИ

Отже, переклади Біблії відіграли вирішальну роль у процесах поширення впливу цієї книги на людину і людський світ. Основні проблеми перекладу Біблії мають універсальний характер.
В історії біблійних перекладів, яка налічує дві з половиною тисячі років, виділяють п’ять періодів: 1. Період до християнської ери, 2. Період християнської ери до винаходу друкарства (I-XV ст.). 3. Період від винаходу друкарства до появи першого Біблійного Товариства (1804), 4. XIX і XX століття, характеризується появою біблійних товариств та інтенсивною протестантською місіонерською діяльністю в регіонах Азії і Африки, 5. Двадцяте століття характеризується глобальної інтенсифікацією перекладу Біблії на нові мови, в основному на мови нечисленних народів Латинської Америки, тобто на індіанські мови та на мови народів Азії і Африки.
Слід віддати перевагу тому підходу до перекладу, який найбільш точним і природним чином переносить сенс з оригіналу в мову перекладу. Краще за все це робить ідіоматичний переклад. Ідіоматичний підхід до перекладу передбачає, що будь-яке слово оригіналу можна передати в перекладі різними способами, щоб якомога точніше виразити вихідний зміст оригіналу і вжити найбільш природне поєднання слів у даному контексті. Для адекватної і ясною передачі змісту оригіналу використовується природний порядок слів, словосполучень і речень. Саме ідіоматичний підхід до перекладу зводить кількість незрозумілостей і темних місць до мінімуму, використовує текстотвірні і стилістичні властивості цільової мови найбільш природним чином. В результаті виходить ясний і зрозумілий переклад, так що навіть ті, хто колись мало стикався або зовсім не стикався з християнством, мають можливість зрозуміти суть.
Зазначимо, що незалежно від того, чи обумовлена багатозначність певного слова загальним семантичним компонентом різних значень або асоціативними відносинами між ними, конкретне поєднання значень, що реалізовується в межах одного слова, завжди специфічно і унікально в будь-якій мові.
В той же час, прагнення створити єдино правильний переклад приводило до зміни первісного біблійного тексту, розвиток мови пред’являв перекладачам визначені вимоги викладу тексту, розвиток теології і численні тлумачення біблійних текстів приводили до того, що тексти перекладів Біблії істотно відрізняються один від одного.
Перед перекладачами Біблії на мови СНД, стоять неймовірні труднощі. Переклади, як правило, робляться з російського «Синодального видання». Отже – всі його похибки автоматично переходять в нові тексти. Робота над перекладом Біблії повинна органічно включати в себе дві нерозривні частини – роботу лінгвіста перекладача та богословське осмислення тексту. Без урахування цього переклад втратить авторський колорит і стане сухим викладом тексту.Майбутні читачі завдяки російській культурі вже знайомі з багатьма біблійними сюжетами, думками, моральними заповідями, і тому буде помилкою, минаючи вже знайомий їм матеріал, зовсім по-новому, в нових словах і виразах пропонувати текст Слова Божого.
Варто підсумувати, що історія перекладів Біблії на англійську мову поділяється на два періоди: Середні століття і Новий час. Починаючи з 7 ст., коли англосакси були навернені в християнство, і до епохи Реформації єдиною Біблією, що вважалася авторитетною в Британії, була Вульгата. Найбільш ранні спроби перекласти Біблію на англосаксонську мову не можна назвати перекладами. Перші спроби реального перекладу Біблії були зроблені в 8 ст. Єпископом Шерборнським Альдгелем. Рукопис, відомий під ім’ям Псалтир Веспасіана, написаний приблизно у 825 р., містить найбільш ранній приклад визначеного типу перекладу, названого «глосса». До кінця 10 ст. існувало безліч перекладів. Близько 990 р. знаменитий своєю вченістю Ельфрік перевів кілька книг Старого Завіту, у тому числі всі П’ятикниж’я, книги Ісуса Навіна, Суддів, Царств і кілька книг зі старозавітних апокрифів.
Першим англійським протестантським перекладачем Біблії став Вільям Тиндал. Перерахуємо також такі переклади Біблії: Біблія Метью, Велика Біблія, Женевська Біблія, Єпископська Біблія, Біблія короля Якова, Виправлений переклад (The Revіsed Versіon), Виправлений стандартний переклад (The Revіsed Standard Versіon), Нова Англійська Біблія.
Узагальнимо та перерахуємо переклади Біблії на російську мову: Біблія Кирила і Мефодія (885 рік), Геннадієвська Біблія (1499 рік), Максим Грек та його Псалтир з коментарями (1552 рік), перший надрукований «Апостол» 1564 і Острозька Біблія Івана Федорова 1581, перша друкована Біблія (1663 рік) в Московській Русі (Московська Біблія), Біблія Петра Великого і Єлизавети (1751 рік), Новий Завіт Російського біблійного товариства (1821 рік), синодальний переклад Біблії (1876 рік). Підсумуємо, що починаючи з 1861 року в журналі «Християнське читання» стали публікуватися знову перекладені книги Старого Завіту. Дана версія і сьогодні є основним перекладом Біблії на російську мову.
Підкреслимо, що сьогодні існує шість повних (які включають як Старий Заповіт так і Новий Заповіт) перекладів Біблії українською мовою. Це: переклад Пантелеймона Куліша, Івана Пулюя, Івана Нечуй-Левицького, вперше надрукований у 1903 році; переклад Івана Огієнка, вперше надрукований у 1962 році; переклад Івана Хоменка, вперше надрукований у 1963 році; переклад Філарета, вперше надрукований у 2004 році; переклад Олександра Гижі, єдиний повний переклад Біблії українською мовою, який ще не надрукований; переклад Рафаїла Турконяка, вперше надрукований у 2011 році.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Барщевський Т. Вступ до біблійних наук: Конспект лекцій / під ред. Т. Барщевського. – Львів: Свічадо, 2006. – 304 с.
2.    Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена / пер. І. Огієнка 1962 р. – К.: Українське Біблійне Товариство, 2009. – 1151 с.
3.    Біблія з коментарями // Виправлений та упорядкований пер. П. Куліша за ред. ст. Боєчка. – Спрінгфілд, Міссурі, США: Лайф Паблішерз Інтернейшенал, 2006. – 2234 с.
4.    Біблія: Книги Священного Писання Старого та Нового Завіту в українському перекладі з паралельними місцями та додатками / Пер. М. Денисенка за Біблією російською мовою (Синодальне видання РБТ. Москва, 2002). – К.: Видання Київської Патріархії УПЦ КП, 2007. – 1415 с.
5.    Блощук О. Переклади Біблії українською / О. Блощук // Слово вчителю. – №1, 2007. – С. 20
6.    Блощук О. Професор Іван Огієнко / О. Блощук // Слово вчителю. – №1, 2007. – С. 16-19
7.    Блощук О. Священик, що став науковцем / О. Блощук // Слово вчителю. – №1, 2007. – С. 21
8.    Вздульська ст. Таємниці української Біблії: переклади Святого Письма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
9.    Вічне Євангеліє. Український і російський паралельні переклади з грецької доктора теології ст. О. Громова. – К.: Publishing house «Esther», 2009. – 859 с.
10.    Головащенко С. Біблієзнавство. Вступний курс: Навч. посібник / під ред. С. Головащенко. – К.: Либідь, 2001. – 496 с.
11.    Горбач О. Повні та часткові переклади Біблії українською мовою / О. Горбач // Бюлетень Українського Біблійного Товариства. – № 10, 1999. – С. 26-31
12.    Горбач О. Повні та часткові переклади Біблії українською мовою / О. Горбач //  Бюлетень Українського Біблійного Товариства. – № 11, 2000. – С. 45-49
13.    Ґудзик К. Іван Хоменко – людина, яка все життя перекладала Біблію / К. Ґудзик // День. – №60, 2007
14.    Жукалюк М., Степовик Д. Коротка історія перекладів Біблії українською мовою / під ред. М. Жукалюка. – К.: Українське Біблійне Товариство, 2003. – 176 с.
15.    История перевода Библии на английский язык // Энциклопедия «Кругосвет». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.
16.    Історія української Біблії / Український біблійний довідник з ілюстраціями і додатком / Під ред. Г. Геллея. – Торонто (Канада): Всесвітня Християнська місія, 1985. – С. 844-848
17.    Історія Української Літератури: У 8 т. / під ред.. Б. С. Буряк, О. Є. Засенко, С. Д. Зубков, Є. П. Кирилюк, П. П. Колесник та ін.. – К.: Наукова думка, 1967. – Т. 1. – 539 с.
18.    Крат М. Отець Рафаїл Турконяк і переклад Острозької Біблії / Інтерв’ю з Р. Турконяком [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
19.    Кузьміч О. Біблія українською мовою / О. Кузьміч // Благовісник. – № 39, 2003. – С. 8-13
20.    Кузьміч О. Іван Огієнко / О. Кузьміч // Благовісник. – № 39, 2003. – С. 14-16
21.    Любащенко ст. Українські Євангелія / Любащенко // Бюлетень Українського Біблійного Товариства «Слово». – №31, 2007. – С. 17-19
22.    Меркулова ст. Нарада експертів схвалила переклад Нового Завіту / Меркулова // Бюлетень Українського Біблійного Товариства. – № 8, 1998. – С. 3
23.    Меркулова ст. Четвертий переклад Біблії / Меркулова // Бюлетень Українського Біблійного Товариства. – № 8, 1998. – С. 9-14
24.    Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу (4) / Всесвіт. – №5-6, 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
25.    Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа з додатком Псалмів і Притч / Новий переклад Г. Деркача. – Торонто, Канада: Evangel Bible Translators and Ministries, 1991. – 518 с.
26.    Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа четвертого повного перекладу Біблії українською мовою / Пер. з давньогрецької Р. Турконяка 2000 р. – К.: Українське Біблійне Товариство, 2006. – 315 с.
27.    Новий Завіт сучасною українською мовою: Від редакції / Бюлетень Українського Біблійного Товариства. – № 13, 2001. – С. 4-5
28.    Новиков Д. Підходи до релігійних перекладів / Д. Новиков // Релігія і світ. – № 2. – 2003.
29.    Носарєва Л. Острозька Біблія знову побачить світ / Л. Носарєва // Дзеркало тижня. – № 43 (468), 2003
30.    Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2-х томах / 2-ге видання. / під ред. Н. Полянської-Василенко. – К.: Либідь, 1993. – Т. 1. – 640 с.
31.    Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2-х томах / 2-ге видання. / під ред. Н. Полянської-Василенко.  – К.: Либідь, 1992. – Т. 2. – 606 с.
32.    Решетніков Ю. Не хлібом єдиним буде жити людина, але словом Божим / Ю. Решетніков // День. – №201, 2003
33.    Рудюк Д. Предстоятель Української Церкви: Патріарх – перекладач Біблії, богослужбової, житійної й морально-повчальної літератури українською мовою [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
34.    Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Повний переклад, здійснений за оригінальними єврейськими, арамейськими та грецькими текстами / Пер. І. Хоменка 1963 р.. – Рим: Видавництво оо. Василіян «Місіонер», 2007. – 1475 с.
35.    Степовик Д. Другий повний переклад Біблії українською мовою / Д. Степовик // Бюлетень Українського Біблійного Товариства. – № 3, 1996. – С. 8-9.
36.    Степовик Д. Київська Біблія ХVІІ століття. Дослідження нездійсненного біблійного проекту митрополита Метра Могили. – К.: Українське Біблійне Товариство, 2001. – 240 с.
37.    Степовик Д. Київська повчальна Євангелія 1637 року: ілюстрації / Д. Степовик // Бюлетень Українського Біблійного Товариства. – № 9, 1999. – С. 21-27
38.    Степовик Д. Київська повчальна Євангелія 1637 року: ілюстрації / Д. Степовик // Бюлетень Українського Біблійного Товариства. – №10, 1999. – С. 22-25
39.    Степовик Д. Проблеми перекладу і поширення Божого Слова в Україні / Д. Степовик // Бюлетень Українського Біблійного Товариства. – № 3, 1996. – С. 4-7
40.    Степовик Д. ст. Головна ціль життя митрополита Іларіона (Івана Огієнка) – переклад Біблії українською мовою [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
41.    Степовик Д. Третій повний (римський) переклад Біблії українською мовою / Бюлетень Українського Біблійного Товариства. – № 4, 1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 82-91 с.
42.    Степовик Д. Чому Петро Могила не надрукував Біблії? / Д. Степовик // Бюлетень Українського Біблійного Товариства. – № 8, 1998. – С. 18-21
43.    Тихомиров Б. А. К истории отечественной Библии/ под ред. Б.А. Тихомирова. – М.: Российское Библейское Общество, 2006. – 30 с.
44.    Турконяк Р. Українські переклади Святого Письма / Р. Турконяк // Конспект доповіді на конференції «Святе Письмо в житті українського народу». – Рим: Інститут св. Климента Папи. – 19.03.2010. – 9 с.
45.    Хома І. Іван Хоменко – перекладач Святого Письма / І. Хома // Бюлетень Українського Біблійного Товариства. – № 8, 1998. – С. 15-17
46.    Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. Репринтное воспроизведение издания 1899 г. – М.: Российское Библейское Общество, 1997. – 368 с.
47.    Эллингворт П. Трудности перевода Библии / П. Эллингворт // Христианский вестник. – №5. – 2005.