.

Вплив факторів сімейного виховання на формування моральної свідомості важкої дитини

робота оформлена на 90%


 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. СІМ’Я ЯК ОСНОВНА ЛАНКА У ВИХОВАННІ ДИТИНИ    8
1.1 Історія та стан дослідження особливостей сімейного виховання    
1.2 Сім’я та її соціально-педагогічна сутність    
РОЗДІЛ 2. ВАЖКІ ДІТИ: ПОНЯТТЯ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ    
2.1 Поняття важкої дитини в сім’ї    
2.2 Психологічний аспект проблеми «важких» дітей    
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ „ВАЖКИХ”ДІТЕЙ ТА ФОРМУВАННЯ ЇХ СВІДОМОСТІ БАТЬКАМИ    
ВИСНОВКИ    62
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ    65
ДОДАТКИ    70
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Академія педагогічних наук України. Інститут проблем виховання. Дитяча бездоглядність та безпритульність: історія, проблеми, пошуки. Оржеховська В.М., Виноградов В.Є., Бондаренко. – К. 2004
2.    Воспитание школьников. – М.: «Педагогика», 1988. – С. 13-23
3.    Воспитание школьников. – М.: «Педагогика», 1989. – С. 3-12
4.    Шенфельдер Г. Должны ли дети быть трудными? – М.: «Знание», 1982.  – 198 с.
5.    Волкова Е. Трудные дети или трудные родители? – М.: «Профиздат», 1992. – 132 с.
6.    Кочетов А.И. Мастерство перевоспитания. – М.: «Просвещение», 1986. – 173 с.
7.    Кочетов А.И., Верцинская Н.Н. Работа с трудными детьми. – М.: «Просвещение», 1986. – 212 с.
8.    Кузин В.С. Психология. – М.: «Высшая школа», 1974. – 430 с.
9.    Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання. – Харків: «ОВС», 2002. – 254 с.
10.    Макаренко А. Педагогическая поэма. – М.: «Молодая гвардия», 1977. – 181 с.
11.    Макаренко А.С. О воспитании/ Издание второе. – М.: Издательство политической литературы, 1990. – 412 с.
12.    Натанзон Э.Ш. Трудный школьник и педагогический колектив. – М.: «Просвещение», 1984. – 121 с.
13.    Павлова М.В. Педагогическая система А.С. Макаренко и современность. – М.: «Высшая школа», 1980. – 317 с.
14.    Петрунек В.П., Л.Н.Таран Нервные дети. – М.: «Знание», 1971. – 189 с.
15.    Сухомлинский В.А. О воспитаниию/издание четвёртое. – М.: Издательство политической литературы, 1982. – 441 с.
16.    Трудный подросток: причины и следствия/под ред. Шатенко. – К.: «Радянська школа», 1985. – 310 с.
17.    Щекочихин Ю. Трудный подросток. – М.: «Знание», 1979. – 175 с.