.

Діяльність політичних партій християнського спрямування в Україні на сучасному етапі

 
ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ПАРТІЙ 6
1.1 Християнська віра і політика 6
1.2 Виникнення та функціонування партій християнсько-демократичного спрямування в ХХ столітті 10

РОЗДІЛ 2 РЕСПУБЛІКАНСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА ПАРТІЯ ТА ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЮЗ В КУЛЬТУРНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНІ 19
2.1 Особливості діяльності Республіканської Християнської Партії 19
2.2 Християнсько-Демократичний Союз та його функціонування в Україні 27

ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
Статті

1. Андрій Голова У цієї партії є перспективи, причому, вельми непогані // Молода гвардія. – 1992. – 26 червня.
2. Андрійчук А. ХДПУ проявляет активность. Дипломатическую // Голос Украины. – 1993. – 5 травня.
3. Дудар H. Релігія і Церква в суспільному житті України / Надія Дудар, Людмила Шангіна // Національна безпека і оборона. – 2002. – № 10. – С. 6-13.
4. Життя протестантів // Релігійна панорама. – 2007. – № 4. – С. 15-16.
5. Журавський В.С. Бог і Україна. – К.:- Логос, 1997. – С. 65-85. 
6. Журавський В.С. В Америці нас майже не знають // Київ Вечірній. – 1992. – 27 серпня. 
7. Журавський В.С. Деякі уроки Чечні // Вечірній Київ. – 1995. – 18 січня. 
8. Журавський В.С. За віру і волю // Виступ на з’їзді офіцерів України. – К.: – Юрінком. – 1994. – С. 40. 
9. Журавський В.С. Замах на українську державність // Час – ТІМЕ. – 1995. – 26 січня. 
10. Журавський В.С. Коли суспільство структуровано. – К.: Логос, 1996. – С. 51. 
11. Журавський В.С. НАТО живе і помирати не збирається // Українська газета. – 1993. – 27 травня, 2 червня. 
12. Знаємо ЯК – Програма Блоку народно-демократичних партій. – Україна і Світ. – 2006. – 17 січня.
13. Інформаційне повідомлення прес-служби ХДПУ. – 2004. – 14 липня.
14. Інформаційне повідомлення Руководители всех конфессий, объединяйтесь! // Независимость. – 1998. – 27 лютого. 
15. Партій народилось 38, але тільки одна народила проект Закону « Про політичні партії» // Демократична Україна. – 1995. – 18 лютого. 
16. Правова основа нової політичної системи України/ Ред. А.Р Мацюк. – К.: Логос. – 1996. – С.6-7. 
17. Православ’я // Релігійна панорама. – 2007. – № 1. – С. 11-12.
18. Православ’я // Релігійна панорама. – 2007. – № 7
19. Прес-бюлетень Християнсько-демократичної партії України №1 / підготовлено: Володимир Федько-голова, Павло Донченко, Володимир Єременко. – 1992. – червень.
20. Прес-бюллетень Християнсько-демократичної партії України №2 / підготовлено Володимир Федько-голова, Павло Донченко, Володимир Єременко. – 1992. – червень.
21. Протокол IV позачергового з’їзду християнсько-демократичної партії України. – 1997. – 25 жовтня. 
22. Резолюція 6-го з з’їзду Християнсько-демократичної партії України. – 1999. – 12 червня. 
23. Результати виборів // Україна молода. – 2007. – 10 жовтня. – С. 5.
24. Релігійна мережа України на 1 січня 2007 року // Релігійна панорама. – 2007. – № 2. – С. 66-74.
25. Суспільне буття релігії і церкви // Релігійна панорама. – 2007. – № 5. 
26. Суспільне буття релігії і Церкви // Релігійна панорама. – 2007. – № 4. 
27. Филипчук С.В. Діяльність українських християнських конфесій через призму політичного життя країни (2005-2006 рр.) / С. В. Филипчук // Наукові записки НаУ "Острозька академія". Історичні науки. – Острог : Вид-во НаУ "Острозька академія", 2007. – Випуск 8. – С. 379-389.
28. Филипчук С.В. Участь і роль українських християнських церков у президентських виборах 2004 року / С. В. Филипчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки РДГУ – Рівне : РДГУ, 2005. – Вип. 6. – С. 65-71.

Навчальні та практичні посібники

29. Калінін Ю. Релігієзнавство/ Ю. Калінін. – К.: Наукова думка, 1995. – 340 с.
30. Крівєлєв І.А. Історія релігії / І. А. Крівєлєв – М., 1975-1976. – 765 с.
31. Курбатов Г.Л. Християнство /Г.Л. Курбатов. – Спб.: Лениздат, 1988. – 312 с.
32. Лубський В.І. Релігієзнавство / В.І. Лубський. – К., 1997. – 410 с.
33. Сливка Ю. Історія філософії України/ Ю. Сливка. – К.: «Либідь», 1993. – 559 с.

Електронні джерела

34. 19 листопада Всеукраїнська акція вшанування пам’яті героїв другого зимового походу армії УНР в с. Базар [Електронний документ]. – Режим доступу: 
35. 40річчя арештів 1972 року [Електронний документ]. – Режим доступу: 
36. XI з’їзд РХП визначив участь партії у виборах [Електронний документ]. – Режим доступу: 
37. Вибори, результати [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
38. Журавського призначили заступником глави КМДА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
39. Лидер "Христианского блока" ответил на все вопросы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
40. Молодь за чисте місто [Електронний документ]. – Режим доступу: 
41. Освітньо-виховне таборування [Електронний документ]. – Режим доступу:
42. Політрада Республіканської Християнської Партії вирішила брати участь у виборах [Електронний документ]. – Режим доступу:
43. Помянімо жертв Соловецького етапу [Електронний документ]. – Режим доступу: