.

Види та прояви релігійного фанатизму

 
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 6
1.1 Загальне поняття релігійного фанатизму 6
1.2 Шаманізм як джерело зародження релігійного фанатизму 8
1.3 Історія наукових досліджень «релігійного фанатизму» 13
РОЗДІЛ 2. РЕЛІГІЙНИЙ ФАНАТИЗМ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПРОЯВУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 16
2.1 Види та форми прояву релігійного фанатизму 16
2.2 Взаємозв’язок радикального націоналізму й релігійного 
фанатизму 19
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
Статті 

1. Бурлак С. М. Природа та сутність релігійного фанатизму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Філософія. Політологія. – К, 2002. – Вип. 42. – С. 59-60.
2. Бурлак С. М. Соціальна природа релігійного фанатизму // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2003. – №2. – С.164-169.
3. Бурлак С. М. Сучасний релігійний фанатизм // Людина у світі духовної культури.:Ч.2. – К., 2002. – С. 7-8.
4. Нове обличчя тероризму // Пробудись, 2001. – 22 травня
5. Під прикриттям релігії // Комсомольська зірка, 1983. – 10 грудня

Навчальні та практичні посібники

6. Андрущенко В.П. Соціальна філософія: короткий енциклопедичний словник /В.П. Андрущенко. – Київ – Харків, ВМП «Рубікон» 1997. – 257 с.
7. Біблія. – К.: Українське Біблійне Товариство, 2002. – 1375 с.
8. Грушевський М.С. З історії релігійної думки на Україні/ М.С. Грушевський. – К.: Освіта, 1992. – 289 с.
9. Зайцев Ю. Історія України/ Ю. Зайцев. – Вид. 4-те. – Львів: Світ, 2003. – 520 с. 
10. Закович М.М. Історія і теорія релігії та вільнодумства / М.М. Закович. – К., 1996. – 264 с.
11. Иваненко С. О. людях, никогда не расстающиеся с Библией/ С. О. Іваненко. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1999. – 271 с.
12. Калінін Ю. Релігієзнавство/ Ю. Калінін. – К.: Наукова думка, 1995. – 340 с.
13. Крівєлєв І.А. Історія релігії / І. А. Крівєлєв – М., 1975-1976. – 765 с.
14. Курбатов Г.Л. Християнство /Г.Л. Курбатов. – Спб.: Лениздат, 1988. – 312 с.
15. Леві-Строс К. Первісне мислення/ К. Леві-Строс. – К.: Український центр духовної культури, 2000. – 289 с.
16. Лубський В.І. Релігієзнавство/ В.І. Лубський. – К., 1997. – 410 с.
17. Мюллер М. Введение в науку о религии. Классики мирового религиоведения / М. Мюллер. – М., 1996. – 410 с.
18. Мякушев С.І. Енциклопедія з релігієзнавства / І.С. Мякушев. – К., 1999. – 480 с.
19. Радугин А.А. Введение в религиоведение/А.А. Радугин. – М., 1996. – 417 с.
20. Рибачук М.Ф. Релігієзнавство / М.Ф. Рибачук. – К.: Освіта, 1997. – 387 с.
21. Рябушкін Н.В. Покарання Боже / Н.В. Рябушкін. – М.: видавництво політичної літератури, 1988. – 158 с.
22. Семенкин Н. С. Философия богоискательства: Критика религиозно-философских идей софиологов / Н.С. Семенкин. – М.: Политиздат, 1986. – 175 с.
23. Сливка Ю. Історія філософії України/ Ю. Сливка. – К.: «Либідь», 1993. – 559 с.
24. Токарев С.А. Ранние формы религии/ С.А. Токарев. – М.: Издательство политической литературы, 1990. – 281 с.
25. Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований / М. Элиаде. – М.: Рудомино, 1997. – 518 с.