.

Аналіз лінгвістичних особливостей наказів відділу освіти здолбунівської райдержадміністрації

ПЛАН
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ
1.1.    Стилістичні аспекти мови ділових паперів
1.2.    Лексичні особливості мови ділової документації
1.3.    Синтаксичні норми ділових документів
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЛІНГВІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАКАЗІВ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВОЗНАВЧИХ АСПЕКТІВ НАКАЗІВ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 24
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 32
ДОДАТКИ


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.    Бібик С. П. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів [Текст] / С. П. Бібик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт. – К.: Довіра, 1997. – 538с.
2.    Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів [Текст]/ Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К., 1985. – 465с.
3.    Глущик С. В. Сучасні ділові папери [Текст]: навч. посіб./ С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К.: А. С. К., 2006. – 398 с.
4.    Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст]: навч. посіб./ Т. Б. Гриценко. – К., 2010. – 624 с.
5.    Діденко А. Н. Сучасне діловодство [Текст]: навч. посіб./ А. Н. Діденко. – К.: Либідь, 1998. – 234с.
6.    Ділова українська мова [Текст]: посіб. для студ. ВНЗ/ за ред. Н. Д. О. Бабича . – Чернівці, 1996. – 381 с.
7.    Дорошенко С. І. Вступ до мовознавства [Текст]: навч. посіб./ С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К.: Знання, 1987. – 334 с.
8.    Зубков М. Г. Українська мова. Універсальний довідник [Текст]: [довід.]/ М. Г. Зубков. – Х., 2004. – 306 с.
9.    Кацавець Г. М. Мова ділових паперів [Текст]: підр./ Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – К.: АЛЕРТА, 2004. – 320 с.
10.    Коваль А. П. Ділове спілкування [Текст]: навч. посіб./ А. П. Коваль, А. Н. Кузнецова. – К.: Либідь, 1992. – 178 с.
11.    Коваль А. П. Культура ділового мовлення [Текст]: навч. посіб./ А. П. Коваль. – К., 1982. – 154 с.
12.    Кочерган М. П. Вступ до мовознавства [Текст]: підр./ М. П. Кочерган. – К., 2002. – 368 с.
13.    Кудрицький А. В. Український радянський енциклопедичний словник [Текст] / А. В. Кудрицький, М. Ю. Союта. – К., 1986. – 538 с.
14.    Культура української мови [Текст]: [довід.]/ за ред. В. М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.
15.    Мазурик Д. О. Нове в українській лексиці [Текст]: [довід.]/ Д. О. Мазурик. – Л., 2002. – 354 с.
16.    Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових паперів [Текст]: навч. посіб./ А. Ф. Марахова. – К.: Наукова думка, 1991. – 140 с.
17.    Мацько Л. І. Стилістика української мови [Текст]: навч. посіб./ Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.
18.    Плотницька І. М. Ділова українська мова [Текст]: навч. посіб./ І. М. Плотницька. – К., 2008. – 256 с.
19.    Пономарів О. Д. Стилістика української мови [Текст]: підр./ О. Д. Пономарів. – К.: Либідь, 1993. – 248 с.
20.    Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення [Текст]: навч. посіб./ Н. Я. Потелло. – К.,1999. – 338 с.
21.    Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини [Текст]: [довід.] / уклад.: Н.Г. Горголюк, І.А. Казімірова; за ред. д-р філол.наук, проф. В.М. Бріцина. – К.: Вид-во «Довіра», 2007. – 687 с.
22.    Сучасний словник іншомовних слів [Текст]/ уклад.: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк; за ред. д-р філол.наук, проф. Г. П. Півторак. – К.: Вид-во «Довіра», 2006. – 789 с.
23.    Тараненко О. О. Синоніми української мови [Текст]: у 2 т., Т. 2: Словник синонімів української мови/ О. О. Тараненко, М. В. Русанівський, М. П. Зяблюк та ін. – К.,2000. – 947 с.
24.    Тимкова В. А. Ділове мовлення [Текст]: навч. посіб./ В. А. Тимкова – Вінниця, 2010. – 148 с.
25.    Хоменко М. Ф. Посібник з діловодства [Текст]: навч. посіб./ М. Ф. Хоменко, О. В. Грабарь. – К.: Генеза, 2003. – 104 с.