.

Антикризові моделі управління підприємством

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………3
Історична довідка про розвиток підприємства………………………………4
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ………………………………………6
Оцінка зовнішніх умов……………………………………………………………6
Аналіз фінансово-господарського стану…………………………………………7
Аналіз фінансового стану…………………………………………………………9
Стан ринків збуту продукції…………………………………………………….13
Наявний потенціал підприємства……………………………………………...14
Обгрунтування доцільності санації…………………………………………….16
РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЯ САНАЦІЇ ОПЕРАТИВНА  (CRASH)  ПРОГРАМА……………………………………………………………………………..18
Стратегічні  цілі санації (дерево цілей)………………………………………..18
Каталог оперативних заходів щодо відновлення ліквідності……………….19
РОЗДІЛ 3. ПЛАН САНАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ…………………………………21
План маркетингу та оцінка ринків збуту……………………………………..21
План виробництва та капіталовкладень……………………………………...24
Організаційний план……………………………………………………………...26
Фінансовий план…………………………………………………………………..26
РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ САНАЦІЇ ТА ЗАХОДИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ…………………………………………………………………………………..28
Організація реалізації плану……………………………………………………..28
Оцінка ризиків……………………………………………………………………29
Критерії оцінки ефективності………………………………………………….30
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….39Під час складання плану санації експертами було виявлено, що на підприємстві наявна криза збуту, яка проявляється в зменшенні попиту на продукцію підприємства, що пов’язано зі звуженням обсягів продаж на ринках гірничодобувної промисловості, які є основними клієнтами підприємства. Оскільки в зв’язку з покращенням економічної ситуації на ринку, пов’язаного за завершенням негативного впливу світової фінансової кризи, доцільно продовжувати діяльність та нарощувати обсяги виробницва підприємства.
Окрім кризи збуту на підприємстві також було виявлена криза управління персоналом, яка була викликана численними звільненнями працівників для зменшення поточних витрат.  Оскільки планується розширення осягів реалізації підприємства екперти пропонують найняти додаткових працівників, підвищити їх кваліфікацію для покращення показників ефективності трудового потенціалу.
Отже, оцінка фінансового стану та потенціалу розвитку підприємства «РЕГОМ» показала доцільність проведення санаційних заходів на підприємстві.  На підприємстві наявна велика кредиторська заборгованіть, яка виникла в наслідок кризи збуту та зменшенням обсягів реалізації продукції підприємства. Під час реалізації плану санації вона буде погашена за рахунок коштів залучених від інвестора, що дозволить відновити платоспроможність підприємства.