.

Сучасні проблеми прозелітизму

План
Вступ…………………………………………………………………………………..3  
    
Розділ 1. Явище прозелітизму, його характерні ознаки………………………….5
1. 1. Прозелітизм як об’єкт наукового аналізу…………………………...5
1. 2. Значення терміну прозелітизм………………………………………..7 
2. 3. Місійна діяльність і проблема навернення в світлі Біблії…………14

Розділ 2. Християнство та прозелітизм: історичний та богословський аспект…18
            2. 1. Православне розуміння місії та прозелітизму………………………20
            2. 2. Місіологія церкви в католицькій перспективі……………………… 22
           2. 3. Погляди протестантських церков на проблеми прозелітизму……….40

Розділ 3. Прозелітизм у міжнародному праві та в церковно-державних взаєминах…………………………………………………………………………….45                                                                                                                                                      
              3. 1. Правові аспекти місіонерської та прозелітичної діяльності…………………………………………………………………………… 53
              3. 2. Релігійна свобода в Україні: місцеві церкви та закордонні  місіонери……………………………………………………………………………..62

Висновки……………………………………………………………………………..75

Список використаних джерел та літератури……………………………………...80
 Список використаних джерел та літератури

1.Опубліковані документи і матеріали
1. Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 25. – 283 с.
2. Декларація про відношення Церкви до нехристиянських релігій Nostra aetate – «В наші часи». Документ Другого Ватиканського Собору // Релігійна свобода і права людини: місія і прозелітизм. У 3 т. – Т. 3. – Львів: Свічадо, 2004. – 556 с.
3. Декларація про релігійну свободу – «Гідності людської». Документ Другого Ватиканського Собору // Релігійна свобода і права людини: місія і прозелітизм. У 3 т. – Т. 3. – Львів: Свічадо, 2004. – 556 с.
4. Декларація про релігійну свободу. Документ Всесвітньої Ради Церков // Релігійна свобода і права людини: місія і прозелітизм. У 3 т. – Т. 3. – Львів: Свічадо, 2004. – 556 с.
5. Декрет про місійну діяльність Церкви – «До народів». Документ Другого Ватиканського Собору // Релігійна свобода і права людини: місія і прозелітизм. У 3 т. – Т. 3. – Львів: Свічадо, 2004. – 556 с.
6. До проблеми примирення у спільній місії в секуляризованій Європі: деякі рекомендації. Документ Конференції Європейських Церков // Релігійна свобода і права людини: місія і прозелітизм. У 3 т. – Т. 3. – Львів: Свічадо, 2004. – 556 с.
7. Конституція України. Офіційний текст; Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посіб. / Микола Іванович Хавронюк (авт.-уклад.). — 2. вид.,перероб.і доп. — К. : Видавництво А.С.К., 2003. — 384 с.
8. Мир у світі: діалог між християнами та з іншими релігіями. Документ Папської Ради для сприяння християнській єдності // Релігійна свобода і права людини: місія і прозелітизм. У 3 т. – Т. 3. – Львів: Свічадо, 2004. – 556 с.
9. Определение, выработанное Православной консультацией по миссии и прозелитизму, организованной Всемирным Советом Церквей и прошедшей 26-29 июня 1995 в Сергиеве Посаде. Христианство в истории. № 4 (1995 г.), - 237 с.
10. Православне розуміння місії та прозелітизму. З кінцевого документу Консультації Всесвітньої Ради Церков з проблем прозелітизму // Релігійна свобода і права людини: місія і прозелітизм. У 3 т. – Т. 3. – Львів: Свічадо, 2004. – 556 с.
11. Проблема прозелітизму і заклик до спільного свідчення. Робочий документ Спільної робочої групи Римо-Католицької Церкви та Всесвітньої Ради Церков // Релігійна свобода і права людини: місія і прозелітизм. У 3 т. – Т. 3. – Львів: Свічадо, 2004. – 556 с.
12. Проголошення Єванглія. Апостольське повчання Папи ПавлаVI // Релігійна свобода і права людини: місія і прозелітизм. У 3 т. – Т. 3. – Львів: Свічадо, 2004. – 556 с.
13. Прозелітизм, секти й євангельське покликання. Робочий документ Ради Церков Близького Сходу // Релігійна свобода і права людини: місія і прозелітизм. У 3 т. – Т. 3. – Львів: Свічадо, 2004. – 556 с.

2.Наукові статті, монографії, автореферати
14.  Ананьєва О. Правові проблеми релігійних організацій в умовах становлення демократичного суспільства // Українське релігієзнавство. – 2000. – №10. – С. 77-86.
15. Бабій М. Проблеми і перспективи міжконфесійного діалогу // Українське релігієзнавство. – 1999. – №12. – С. 63-73.
16. Бабій М. Правові аспекти місіонерської діяльності // Українське релігієзнавство. – 1998. – №2. – С. 136-141.
17. Бабій М. Свобода буття релігії в суспільстві: сутність і проблеми // Українське релігієзнавство. – 1998. – №2. – С. 6-14.
18.  Біблія або Книги Святого письма Старого й Нового Заповіту: Із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена / Іван Огієнко (пер.). — К. : Українське Біблійне Товариство, 2002. — 1376 с.
19. Бондаренко В. Релігійна ситуація в Україні і перспективи її розвитку // Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. — К. б. в., 1998. — 208 с.
20. Бучма О. Проблема суспільно-правового забезпечення релігійної свободи // Українське релігієзнавство. – 2002. – №6. – С. 109-111.
21. Віллем Ж.-П. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття. — К.: Дух і літера, 2006. — 331 с.
22. Гайдеман Ю. П. Прозелітизм, місія та Біблія // Релігійна свобода. – 1998. – №2. – С. 229-235.
23. Гейджер Дж. Прозелітизм та ексклюзивізм у ранньому християнстві // Релігійна свобода. – 2001. – №5. – С. 235-248.
24. Гомьєн Д. Короткий путівник по Європейській конвенції з прав людини / Укр. пер. Т. Іваненко та О. Павличенко. – Львів: Кальварія, 1998. – 149 с.
25. Гордиенко И. С. Крещение Руси: факты против легенд и мифов. - Л.: Лениздат, 1984. – 327 с.
26. Горкуша О. Особистісна свобода і свобода релігії (проблема самоідентифікації) // Українське релігієзнавство. – 2002. – №6. – С. 87-92.
27. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Очерки. - Вып.2. - М.: Искусство, 1975. – 490 с.
28. Дудар Н. Громадська думка населення України про роль релігії і церкви в житті суспільства // Релігійна свобода. Релігія і церква в Україні: уроки минулого і проблеми сьогодення. — К. б. в., 2003. — С. 132;
29. Дудар Н., Биченко А. Релігійність українського суспільства: рівень, характер, особливості // Національна безпека і оборона. – 2002. – № 10. – 14-21 с.
30. Дюрем К. Перспективи релігійної свободи: історичний контекст в дзеркалі сучасних правових реалій // Українське релігієзнавство. – 1998. – №2. – С. 18-27.
31. Єленський В. Інституційована релігія в посттоталітарному соціумі // Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. – К. б. в., 1994. – 177 с.
32. Єленський В. Прозелітизм // Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. Зб.наук.праць /ред. А.Колодний. – К. – 1999. – 123 с.
33. Єленський В. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі трансформації центрально- і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні. — К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. — 420 с.
34. Заєць О., Решетніков Ю. Хто є хто у релігійному співтоваристві // Янюк О. Особливості сучасного етапу становлення та характеру діяльності міжконфесійних об’єднань в Україні // Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні. — К., 2005. — 282 с.
35. Здіорук С. Проблеми оптимізації релігійної свободи і національної ідентифікації в Україні // Українське релігієзнавство. – 2002. – №6. – 26-30 с.
36. Інформаційні матеріали соціологічного національного дослідження “Релігія та Церква в сучасній Україні” (листопад 2008 р.). — К., 2008. Церква в українському суспільстві. Матеріали соціологічного дослідження. — К.: ВІП, 2004. – 52с.
37. Кардинал Каспер. Собода віросповідання та національно-культурна ідентичність. – 2002. – №6. – С. 5-8.
38. Керр Д. Християнські тлумачення прозелітизму. – К. б. в., 2003. – 512 с.
39. Кисельов О. Особливості православного екуменізму // Українське релігієзнавство. – 2002. – №6. – С. 38-49.
40. Клеман О. Бесіди з патріархом Атенагором // Знаки часу: До проблеми розуміння між Церквами / З. Антонюк, М. Маринович. – Київ: Сфера, 1999. – 374 с.
41. Климов В. Сучасна модель державно-церковних відносин як результат суспільних трансформацій  // Українське релігієзнавство. – 1999. – №12. – С. 52-63.
42. Коваленко Л. Засади державно-церковних стосунків в контексті становлення українського віросповідного законодавства // Українське релігієзнавство. – 2002. – №6. – С. 137-141.
43. Колодний А. М. Проблеми і перспективи християнства ХХІ століття // Християнство: контекст світової історії і культури. Науковий збірник конференції / Ред.кол.: А.М.Колодний, П.Л.Яроцький. – Київ, 2000. – 198 с.
44. Колодний А. М., Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції. – К., 1999. – 261 с.
45. Колодний А. М. Християнство на порозі нового тисячоліття // Українське релігієзнавство. – 2005. – № 3. – С. 300.
46. Литвиненко О. національна безпека України: контекст церковно-релігійного життя // Українське релігієзнавство. – 1998. – №2. – С. 38-43.
47. Любчик В. Захист прав національних та релігійних меншин у Конституції та законодавстві України // Релігійна свобода. – 2002. – №6ю – С. 148-151.
48. Маринович М. Перешкоди на шляху екуменізму в нинішній Україні: Психо-соціологічний аналіз // Релігійна свобода: свобода релігії і національна ідентичність — світовий досвід та українські проблеми. — К., 2002. — С. 61.
49. Маринович М. Релігійна свобода в Україні: місцеві церкви та закордонні місіонери // Українське релігієзнавство. – 1998. – №2. – С. 134-136.
50. Маринович М. Релігійна свобода і прозелітизм: до проблеми співвідношення і визначення // Релігійна свобода. – 2002. – №6. – С. 55-58.
51. Маринович М. Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. — К., 1994. — 272 с.
52. Маринович М. Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні Апокаліпсису. – Київ: Дух і Літера, 2003. – 576 с.
53. Недавня О. «Свобода релігії» та потенціал християнських Церков у вихованні українців // Релігійна свобода. – 2002. – №6. – С. 87-92.
54. Недавня О. Сучасні неофіти як чинник становлення релігійної свободи в Україні // Релігійна свобода. – 2001. – №5. – С. 147-152.
55. Новиченко М. Релігійна свобода як визначальний аспект розвитку релігійно-церковного комплексу в Україні // Релігійна свобода. – 2002. – №6. – С. 141-144.
56. Процюк Р. Релігійна ідентичність нації як чинник становлення громадянського суспільства // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. – Івано-Франківськ, 2002. – 236 с.
57. Релігійна свобода і права людини: місія і прозелітизм. У 3 т. – Т. 3. – Львів: Свічадо, 2004. – 556 с.
58. Решетніков Ю. Міжденомінаційні відносини в пізньопротестантському і неопротестантському середовищі: український вимір // Релігійна свобода. Міжконфесійні відносини в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні. — К., 2005. — 348 с.
59. Рибачук М. Ф., Уткін О.І., Кирюшко М. І. Національне відродження і релігія. – К., 1995 – 463 с.
60. Рязанова Л. Фундаментализм и модернизм в религиозной жизни как ответы на вызовы глобализации // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наукових праць. - Харків, 2001. – 342 с.
61. Середа В. Релігійна свобода в постсоціалістичних країнах: правові і державні гарантії // українське релігієзнавство. – 1999. – №12. – С. 87-97.
62. Саган О. Н. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. – К., 2004. – 346 с.
63. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. – К. б. в., 1996. – 238 с.
64. Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени: Пер. с англ. – М., 1997. – 32 с.
65. Спис О. Релігійно-суспільні та соціокультурні зміни в пізньопротестантських громадах (за результатами експертного опитування) // Людина і світ. – 2007. – № 7. – С. 52.
66. Стоцький Я. Релігійна ситуація в Україні: проблеми і тенденції розвитку (1988-1998 рр.). – Тернопіль: СМП "Астон", 1999. – 271 с.
67. Тафт Р. Товариство Ісуса та християнський Схід: сприйняття, реалії, перспективи  // Знаки часу. До проблеми порозуміння між Церквами / Упоряд. З. Антонюк, М. Маринович. – К.: Сфера, 1999. – 489 с.
68. Християнство і проблеми сучасності. – К. б. в., 2000. – 329 с.
69. Шевченко А. И. Основы христианства: путь к истине. - Донецк: ДонГИИИ, 2000. – 251 с.
70. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. Київ: Критика, 2005. – 326 с.
71. Якунін Гліб, отець. Я - маленький Лютер у православній церкві // Патріархат. За єдність церкви і народу. – 1998. – № 6. – С. 74.
72. Ярмос Л. Механізм і стадії юридичного забезпечення  свободи віросповідання людини в Україні // Релігійна свобода. – 2002. – №6. – С. 144-148.
73.  Яроцький П. Екуменізм: стан, проблеми сучасного розвитку // Релігійна свобода: свобода релігії і національна ідентичність — світовий досвід та українські проблеми. — К., 2002. — С. 84.

3. Преса
74. Архипович Д. Глобалізація як явище: позитивні та негативні риси // Незалежний культурологічний часопис "Ї". – 2001. – № 22. – С. 291. 
75. Єленський В. «Найдавніше з визнаних прав»// Людина і світ. — 1998. — №4. — С. 2-8.
76. Єленський В. Православні і католики в посткомуністичну добу // Людина і світ. — 1996. — №3. — С. 10-14.
77. Єленський В. Релігія після комунізму. — К., 2005. — 472 с.
78. Крип’якевич Р. Російське православ’я у світлі соціологічних досліджень // Патріархат. За єдність церкви і народу. – 1997. – №9. – С. 73.
79. Кураев А. Трудное восхождение // Новый мир. - 1993. - № 6. - 217 с.
80.  Маринович М. Ґлобалізація і церковний контекст України // Незалежний культурологічний часопис "Ї". – 2000. – №19. – С. 26-27.
81. Маринович М. «Один каже релігійна свобода, інший твердить: прозелітизм» // Людина і світ. — 1998. — № 8. — С. 37-39.
82. Маринович М. Один каже: "Релігійна свобода", інший твердить: "Прозелітизм" // Патріархат. За єдність церкви і народу. – 1998. – № 11. – С. 14-16.
83. Сторінка конфесії. Євангельські християни-баптисти // Релігійна панорама. –2001. – № 2.  – С. 92.
84. Юраш А. Релігійний фундаменталізм у сучасному світі.  Людина і світ. — 1999. — №5. — С. 64.
85. Якунин Глеб, священник. Подлинний лик Московской патри архии. - Изд.2-е, пересмотренное и дополненное. – 2007. – С. 138.