.

Роль концепції Заповіту в Біблійній есхатології


                                                      
                                                   Зміст

Вступ...................................................................................................................2
Розділ 1. Есхатологія Старого Заповіту...........................................................5
           1.1 Есхатологічні концепції іудаїзму................................................5
               1.2 Царство Боже в фарисейському іудаїзмі..........................8    
Розділ 2. Есхатологія Нового Заповіту.............................................................10
         2.1 Есхатологічні моменти в чотирьох евангеліях........................10
         2.2 Притчі Ісуса як маніфестація вчення про Царство Небесне.....14
         2.3  Викуплення як основна

 

 

                   Список використаних джерел та літератури
1.    Академічне релігієзнавство. Підручник/ За науковою редакцією професора А. Колодного. - К.: "Світ знання ", 2000 - 862 с.
2.    Альманах "Богомьслие" Вьш. № 4 - Одесса: Богословская семинария, 1994.- 288 с.
3.    Антоніо Джирланда. Ключ до Біблії:Старий Заповіт,Львів.Свічадо,2006.-304 с.
4.    Антоніо Джирланда. Ключ до Біблії:Новий Заповіт,Львів.Свічадо,2006.-312 с.
5.    Влодек П. Закон БОЖИЙ. Мукачево, 1994.- 154с.
6.    Гелей Г. Біблійний довідник Галлея. Торонто: Всесвітня християнська місія, 1985-856с.
7.    Головащенко С.І. Біблеїзнавство. Вступний курс: Навч.посібник.-К.:Либідь, 2001.- 496с.
8.    Кей Ернс. Дорогами христианства. М.: "Протестант", 1992.- 416с.
9.    Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство : Підручник для студентів вузів / Народ, укр. акад.- 5-е вид., виправ, і доп. - К., 2007.- 636с.
10.    Лубський В.І. Релігієзнавство : Підручник-К. : Вілбор, 1997.- 480с.
11.    Меррилл Тенни. Обзор Нового Завета. , -1988.-434с. Новий Заповіт// Біблія. - К., 1991.- с.296
12.    Релігієзнавчий словник/За ред. Професорів А.Колодного і Б.Лобовика.- К.: Четверта хвиля, 1996.- 396с.
13.     Релігієзнавство : Підручник/За ред.О.П.Сидоренка.- К.: Знання,  2007.-468с.
14.    Симфонія на Книги Старого та Нового Завітів. Укр. Христ. Місія   відродження і милосердя "Добрий самарянин "- Львів, 2007. - 1098 с.
15.    Старий Заповіт // Біблія.- К., 1991.- с.959
16.    Новий Заповіт// Біблія. - К., 1991.- с.296