.

Релігійні організації в роки перебудови (на матеріалах Житомирщини)


Вступ 3
Розділ І. 6
1.1 Поняття та початок перебудови 6
1.2 Цілі і задачі перебудови 8
Розділ ІІ. Діяльність релігійних організацій в роки перебудови в м. Житомир 
2.1 Діяльність релігійних організацій в 1985-1986 роки
2.2 Діяльність релігійних організацій у 1987-1989 роки 
Висновки 25
Список використаних джерел 27
 
Список використаних джерел


1.    Александров-Агентов А.М. От Коллонтай до Горбачева. – М.: Юрист, 1994. – 256 с.
2.    Бураков Ю.В., Кипаренко Г.М. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Новітні часи (1945-1996). . – К.: Ґенеза, 1996. – 410 с.
3.    Волкогонов Д. Семь вождем. – М.: Юрист, 1996. – 280с.
4.    Горбачев М.С. Годы трудных решений. – М., 1993. – 350 с.
5.    Державно-церковні відносини: світовий досвід і Україна (історико-політичний аналіз): Монографія / С. В. Сьомій, Ю. Кальншп, В. М. Петрик, В. В. Остроухов. За ред. І. І. Тимошенка. — ' К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 136 с.
6.    Діденко В.В., Коломієць С.С. Історія України. Курс лекцій. – К.: Веселка, 1999. – 341 с.
7.    Дорошенко Юрій. Гульчатай відкриває личко... Московського патріарха Алексія // Україна молода. - 2000. - 16 березня.
8.    Енциклопедія з релігієзнавства / За ред. І.С. Мякушева. – К., 1999. – 480 с.
9.    Єленський В. Є. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі транформацій центрально-і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні. - К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2002. - 419 с.
10.    Жилюк С. Без апологетики. Витоки оновлення православної церкви в Україні. -Житомир: Полісся, 2000. - 164 с.
11.    Жилюк С. Метаморфози відносин КПУ та РПЦ: від антагонізму до партнерства. - Рівне: Перспектива, 2006. - 178 с.
12.    Зінченко Арсен. Роль християнської церкви в становленні суспільства й держави // Розбудова держави. - 1996. - №11. - С. 48-52.
13.    Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. - Кн. П. -Львів: Логос, 2004. - 635 с.
14.    Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Наукова думка, 1995. – 340 с.
15.    Карпенко Віталій. Антиукраїнські тенденції в Українській державі. - К., 2001.-112 с.
16.    Крівєлєв. І.А. Історія релігії 2 т. - М., 1975-1976. – 765 с.
17.    Лубський В.І Релігієзнавство. – К., 1997. – 410 с.
18.    МАТЕРИАЛЫ XXVII съезда Коммунистической Партии Советского Союза – М.: Издательство политической литературы 1986. – 391 с.
19.    Мюллер М. Введение в науку о религии // Классики мирового религиоведения –М., 1996.
20.    Радугин А.А.. Введение в религиоведение. – М., 1996. – 417 с.
21.    Религии мира. Энциклопедия. т.6. – М.: Аванта, 1996. – 840 с.
22.    Релігієзнавство / За ред. Рибачука. – К.: Освіта, 1997. – 387 с.
23.    Стельмах С., Пивовар С. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Запитання і відповіді. – К.: FEMINA, 1996. – 291 с.
24.    Юраш А. Українські церкви в контексті національної безпеки // Політика і час. - 1999. - №3. - С. 20-22.