.

Обрядовість протестантизму

курсова робота, 35 сторінок

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.
2.    Закон «Про благодійництво та благодійні організації» від 07.03.2002//Відомості Верховної Ради України . – 2002, № 32. – 220 с.
3.    Закон «Про захист прав споживачів» від 01.12.2005//Відомості Верховної Ради України . – 2006, № 7. – 84 с.
4.    Закон «Про об’єднання громадян» від 19.03.2009//Відомості Верховної Ради України . – 2009. – № 32-33. – 485 с.
5.    Закон України «Про політичні партії в Україні» від 14.04.2009// Відомості Верховної Ради України . – 2009, № 36-37. – 511 с.
6.    Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 19.10.2006//Відомості Верховної Ради України . – 2006, № 50. – 501 с.
7.    Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 14.04.2009//Відомості Верховної Ради України . – 2009, № 36-37. – 511 с.
8.    Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 15.01.2009// Відомості Верховної Ради України. – 2009, № 23. – 282 с.
9.    Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996, № 30. – С. 141.
10.    Положення «Про порядок легалізації об’єднань громадян» від 18 січня 2006 р. № 25
11.    Бахрах Д. Н. Административное право: Учебник для вузов. - М.,1997. – 345 с.
12.    Битяк Ю. П. Державна служба та розвиток її демократичних основ.– Харків, 1990.
13.    Гончарук С. Т. Суб’єкти адміністративного права. – К., 1998.
Державна служба в Україні: розвиток і перспективи // Урядовий кур’єр. – 1996. – 29 лютого.
14.    Гончарук С.Т. Адміністративне право України. – К., 2001. – 387 с.
15.    Державні службовці // Урядовий кур’єр. – 1994. – 15 лютого.
16.    Забарный Г.Г. Административное право Украины. – К., 2001. – 412 с.
17.    Ківалов С.В., Біла Л.P. Адміністративне право України. – Одеса: 2002. – 431 с.
18.    Клименко Г.Б. Адміністративне право. – Харків, 2005. – 478 с.
19.    Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 2003.
20.    Колпаков В.К.Административное право Украины. – К., 2005. – 358 с.