.

Неоязичництво в Україні

курсова робота, 40 сторінок, нема висновків

Зміст

Вступ 
Розділ І.Українське неоязичництво як вплив природної релігійності 
1.1. Сутність поняття „неоязичництво” 
1.2. Особливості неоязичництва 
Розділ ІІ. Становлення та еволюція українського неоязичництва 
2.1 Рідна Віра як перший самостійний напрям в українському неоязичництві 
2.2 Рідна Українська Національна Віра – другий етап у розвитку українського рідновірства 
2.3 Особливості Собору Української Віри 
2.4 Рідна Православна Віра як один із виявів рідновірства в Україні 35
Висновки 39
Список використаних джерел 41
 

 

 

Список використаних джерел

1.    Безверхий Олег. Рідна Віра. - Вінниця, 1996. - С. 8
2.    Безверхий Олег. Собор Рідної Української Віри // Релігійна панорама. - 2002. - №4. - С. 59-67
3.    Вебер М. Социология религии (Типы религиозных сообществ) / – Пер. с нем. Левиной М. И. //Вебер М. Избранное: Образ общества – М.: Юрист. – 1994. – С. 112.
4.    Вісник Собору Рідної Української Віри. - 2001.- № 1 – С. 35-36
5.    Воецкая Т.В. В поисках истины. – Одесса: Маяк, 1996. – 310 с.
6.    Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій. – К.: Юринком, 1998. – 374 с.
7.    Дорошенко Д. Короткий нарис історії християнської церкви. – Вінніпег, 1970. – 260 с.
8.    Дудар М., Филипович Л. Нові релігійні течії: український контекст розгляд, документи, переклади. – К.: Наукова думка, 2000. – 132с.
9.    Енциклопедія з релігієзнавства / За ред. І.С. Мякушева. – К.: Освіта, 1999. – 480 с.
10.    Історія православної церкви в Україні: Збірка наукових праць. – К.: Наукова думка, 1997. – 318 с.
11.    Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К.: Атіка 1999. – 403 с.
12.    Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство: Підручник. –К.: Наукова думка, 1995. – 367 с.
13.    Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Навчальний посібник для студентів Вузів. – К.: Кондор, 2004. – 646 с.
14.    Крівєлєв. І.А. Історія релігії 2 т. - М.: Аванта, 1975-1976. – 765 с.
15.    Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах: монографія. – Львів: Сполом, 2005. – 336 с.
16.    Лозко Г. Українська віра (українське язичництво) – етнічна релігія українців//Релігійна панорама. – 2001. - № 8-9. – С. 99-105.
17.    Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Вілбор, 1997.–381 с.
18.    Основы религиоведения / Под ред. А. Яблокова. – М.: Аванта, 1994. – 290 с.
19.    Религии мира. Энциклопедия. т.6. – М.: Аванта, 1996. – 840 с.
20.    Релігійна панорама. - 2004. - №6. - С. 77
21.    Релігієзнавство / За ред. Бублика. – К.: Юрінком Інтер, 1998.– 312 с.
22.    Релігієзнавство / За ред. Рибачука. – К.: Освіта, 1997. – 345 с.
23.    Рідна Православна віра//Релігійна панорама. – 2004. - №6.
24.    Рідна Українська Національна Віра//Релігійна панорама. – 2003. - №12. – С. 67-86
25.    Слов’янська духовна течія „Великий вогонь”. – 2003. - №10. – С. 67-75.
26.    Угринович О. Введение в теоретическое религиоведение. – М.: Аванта, 1996. – 410 с.
27.    Українська та зарубіжна культура. – К.: Освіта, 2001. – 580 с.