.

Професійні ролі соціального працівника


ПЛАН
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи діяльності соціального працівника 4
1.1 Модель соціального працівника  4
1.2 Вимоги до соціального працівника 6
1.3 Обов’язки працівника соціальної роботи 8
1.4 Професійна ідеологія соціального працівника  9
Розділ 2. Ролі соціального працівника 17
2.1 Особистісно-професійні характеристики соціального  працівника 17
2.2       Головні функції спеціаліста з соціальної роботи 25
Висновки 33
Список використаної літератури 34
Додаток 35

 

 

 


Висновки

Провівши дане дослідження ми дійшли таких висновків:
Досить очевидним стає вплив на специфіку діяльності соціального працівника масовості та якості змін у самій людині: всеохоплююча грамотність, поінформованість, соціально-побутова забезпеченість. Переосмислення основного змісту і напрямів соціальної політики призвело до необхідності визначення суті і напрямів соціальної роботи в реалізації цієї політики.
Сутність і традиції становлення і розвитку професіоналізму в соціальній роботі визначаються багатьма чинниками як економічного, соціального, так і психологічного, етичного, культурологічного та іншого характеру. Професіоналізм відображає радикальні зміни ролі соціальної роботи в суспільстві, що сприймається як реакція на негативні зміни, явища в країні. Професія в соціальній сфері - це готовність до виконання соціально-доцільної діяльності, яка покращує соціальний світ людини і максимально мобілізує потенційні можливості кожної особистості для розв'язання складних проблем, адекватної реакції на зміни в суспільстві та особистому житті.
Зміст професійної діяльності соціального працівника зумовлюється функціями, які він виконує згідно із законами, законодавчими актами і, звичайно, відповідно до розподілу праці в сфері соціального захисту населення, соціальної сфери суспільства в широкому її трактуванні. Професійна діяльність соціального працівника складається із взаємопов'язаних і взаємно доповнюваних особистісних, функціональних і матеріалізованих (речових) компонентів.
Проаналізувавши сферу діяльності соціального працівника, необхідно підкреслити, що вона, зумовлюється його спеціалізацією. Нині соціальні працівники спеціалізуються більш, ніж по 20 напрямах.
 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.    Батищева Г.О., Зайцева З.Г. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім’єю (методичні рекомендації). – К.: А.Л.Д., 1996. – 100 с.
2.    Звєрєва І.Д. „Соціальна робота в Україні” // Навчальний посібник, - К. 2004, - 254 c.
3.    Карпенко О.Г. „Професійне становлення соціального працівника” // Навчальний посібник, - К. 2004, - 162 с.
4.    Киевские Ведомости. – 1999, 21 июня.
5.    Молода сім’я України 90-х, - К.: А.Л.Д., 1996. – 104 с.
6.    Ткаченко М., Король І., Ткаченко Л. Формування громадської думки в галузі прав дітей з психіатричними діагнозами. – К.: Арктур-А, 1999. – 72 с.
7.    Соціальна політика і соціальна робота. – 1997, № 2,3.